Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. För- och nackdelar med förändring

Är du redo för en förändring? Minskad motivation kan bero på till exempel utmattning, ångest eller nedstämdhet. Ifall du för tillfället går igenom en svår period i ditt liv är det helt normalt att motivationen just nu saknas. Då ska du fokusera på att göra de saker som motiverar dig mest.

Hur motiverad man är påverkas av ens förmågor, intressen, nyfikenhet och förväntningar på att lyckas. Motivation är inte ett permanent tillstånd utan förändras ständigt över tid och beroende på situationen.

Motivationen ökar när man själv får välja målet och vad man gör. Motivationen ökar även vartefter man får erfarenheter av att lyckas med något, och därför är det viktigt att medvetet ta i beaktande även små framsteg.

För vem?

Att fundera över behovet av en förändring kan vara viktigt framförallt om du lider av något av följande symtom:

 • oförmåga att njuta av något
 • ångest
 • rastlöshet
 • utmattning
 • nedstämdhet
 • sorgsenhet

Motivationen växlar

Man kan tidvis bli tvungen att bedöma för- och nackdelarna med något som man håller på med, och även fundera på hur meningsfull målet man försöker uppnå är. Det kan vara svårt att i början bedöma nya aktiviteter tillräckligt realistiskt. Ofta klarnar det först efter försöksfasen ifall det nya sättet fungerar. Försöksfasen kan vara tung och kännas osäker.

Även en enkel uppgift har en inverkan på den psykiska och fysiska energin. När man är nedstämd är det helt naturligt att prestationsnivån inte är densamma som vanligt.

Varför agerar jag som jag gör?

Det lönar sig att stanna upp och fråga sig själv varför man agerar som man gör.

 • Främjar mitt beteende sådana mål som jag vill förbinda mig till och som jag anser vara meningsfulla?
 • Gör jag sakerna automatiskt eller på rutin?
 • Har jag valt vad jag gör baserat på mina intressen och förmågor?
 • Främjar handlingarna mitt välbefinnande på lång sikt?
 • Gör jag saker tillsammans med personer som stärker mig?

Fundera över dina handlingar

 • Vad vill jag uppnå och varför?
 • Vilka delmål består det övergripande målet av?
 • Hurdana psykiska och fysiska resurser behöver jag?
 • Hur mycket resurser förbrukar uppgiften? Klarar jag av den?
 • Hur utvärderas mina handlingar och slutresultatet?

Är förändringen värt det?

För många innebär det en viss osäkerhet att avstå från något.

I denna övning utvärderar du hur nyttigt och vettigt ditt nuvande beteende är och funderar på hur lönsamt det vore med en förändring. Du bedömer både ditt sätt att tänka och dina handlingar.

Gör övningen nedan eller med hjälp av den bifogade pdf-filen. Du kan också använda modellen som ett exempel och göra övningen på ett papper.

Övning: Utvärdera fördelarna och nackdelarna med förändringen

Mål

Du lär dig att bedöma fördelarna och nackdelarna med ditt nuvarande sätt att tänka och handla och får fundera på om du skulle ha nytta av att ändra på något.

Anvisning

Välj ett tema eller ämne ur ditt eget liv och ge det en rubrik t.ex. ”För- och nackdelarna med att stanna hemma eller motionera när jag känner mig deppig”.

Anteckna sedan fördelarna och nackdelarna med att utföra förändringen. Du kan skriva här nedan, på papper enligt modellen eller skriva ut pdf-filen.

Fundera både på dina tankesätt och ditt konkreta beteende

För- och nackdelar med förändring tabell

Bedöm ditt nuvarande beteende och ifall det är värt att göra en förändring

Loading ...