Siirry pääsisältöön

F94 Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt

Tässä kerrotaan lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavien sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöiden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt ovat sekalainen ryhmä erilaisia häiriöitä, joita yhdistää sosiaalisen toiminnan poikkeavuudet. Sosiaaliset vaikeudet eivät kuitenkaan usein ole ilmiselviä siten kuin laaja-alaisessa kehityshäiriössä 

Ryhmään kuuluu seuraavat häiriöt:

  • F94.0 Valikoiva puhumattomuus
  • F94.1 Lapsuuden kiintymyssuhteiden reaktiivinen häiriö
  • F94.2 Lapsuuden kiintymyssuhteiden estottomuus

Lisäksi ryhmään kuuluu 

  • F94.8 Muu lapsuuden sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriö
  • F94.9 Määrittämätön lapsuuden sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriö

Kriteerit

Häiriön kulku ja ennuste

Omahoito ja hoito 

Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavien sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöiden hoidossa painottuvat psykologiset hoidot. Ne kohdennetaan käyttäytymiseen, psyykkisiin toimintoihin tai ympäristöön.

Vanhemmuustaito-ohjauksella sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ohjaamisella voidaan tukea lapsen normaalia kehitystä. Myös yksilö- tai perheterapiaa voidaan hyödyntää.

Lääkehoito ei näiden häiriöiden hoidossa ole ensisijaista, mutta siitäkin saattaa olla hyötyä. Oheissairauksien asianmukainen hoito on tärkeää.

Lapsuudessa tai nuoruusiässä alkavat sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöt nousevat tavallisesti esiin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa tai neuvolassa. Niitä myös hoidetaan pääasiassa koulussa, neuvolassa tai terveysasemalla.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös