Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Tervetuloa lasten puhejännityksen omahoito-ohjelmaan!

Onko lapsellasi vaikeutta puhua tietyissä tilanteissa? Puhuuko hän rohkeammin kotona kuin kyläilemässä, päiväkodissa tai koulussa? Tämä ohjelma antaa tietoa tilannekohtaisesta puhumisen vaikeudesta eli valikoivasta puhumattomuudesta.

Onko tämä omahoito-ohjelma minua ja lastani varten?

Ohjelma on tarkoitettu tueksi vanhemmille, joiden lapsen on vaikea puhua tietyissä tilanteissa. Omahoito-ohjelma sopii sekä päiväkoti- että kouluikäisten lasten vanhemmille.

Tämä omahoito-ohjelma on lieviä ja keskivaikeita oireita varten. 

Voit käyttää omahoito-ohjelmaa

 • 24/7
 • ilmaiseksi
 • iästä riippumatta
 • nimettömästi ja kirjautumatta
 • itsenäisesti tai muun hoidon ohella
 • käymällä läpi koko ohjelman tai valitsemalla vain teille parhaiten sopivat kohdat

Lapsen puhumisen vaikeuteen liittyy usein myös muita pelko- ja ahdistusoireita. Löydät lisää tietoa lapsen ahdistuksesta ja ahdistuneen lapsen tukemisesta lasten ahdistuksen omahoito-ohjelmasta

Ohjelma koostuu seuraavista osioista

1. Mistä on kyse?

Ensimmäisessä osiossa saat tietoa lasten puhejännityksestä.

Ohjelma sisältää tietoa, jonka avulla opit ymmärtämään lapsen puhumisen vaikeutta paremmin. Löydät myös harjoituksia, joiden avulla voit tukea lasta kohti vapaampaa vuorovaikutusta.

 • Opit tunnistamaan puhejännitystä synnyttäviä ja ylläpitäviä tekijöitä. 
 • Tieto auttaa sinua vähentämään toimintatapoja, jotka ylläpitävät lapsen puhejännitystä.
 • Saat keinoja tukea lastasi.
 • Lisäksi saat neuvoja siihen, miten voit keskustella puhejännityksestä lapsesi kanssa.

2. Työkaluja

Harjoitukset ovat ohjelman ydin. Opitte erilaisia keinoja, joilla lapsesi voi hallita vuorovaikutustilanteiden jännittämistä sekä puhumisen pelkoa.

On tärkeää, että tiedon lukemisen lisäksi teette myös harjoituksia. Harjoitusten tekemisen kautta muututte lukijoista aktiivisiksi tekijöiksi. 

Tämän osion harjoitukset on suunniteltu tehtäväksi järjestyksessä. Kaikki ohjelman esimerkit ja tehtävät eivät kuitenkaan välttämättä ole oleellisia juuri teille. Tutustu kaikkiin harjoituksiin, mutta keskittykää niihin, jotka tuntuvat teille soveltuvimmalta. 

3. Eväitä jatkoon

Tässä osiossa saat keinoja muutosprosessin tukemiseen ja pysähdyt omien voimavarojen ja vanhemmuuden äärelle.

Oma hyvinvointi ja jaksaminen on perusta sille, että voit tukea lastasi. Pitämällä huolta omasta hyvinvoinnistasi näytät myös arvokasta esimerkkiä lapselle. 

Saat myös tietoa siitä, miten voitte vahvistaa ja ylläpitää saavuttamianne tuloksia.

Lopusta löydät tietoa siitä, milloin ja mistä voitte saada tarvittaessa apua, jos tämä ohjelma ei helpottanut tilannettanne.

Seuraavalla videolla (1:44) kuulet tarkemmin omahoito-ohjelman rakenteesta. Saat myös tietoa siitä, miten omahoito-ohjelman harjoitukset ja taustatieto voivat helpottaa koko perheen oloa.

Mikä omahoito-ohjelma on? 

Omahoito-ohjelma  

 • perustuu hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin 
 • koostuu kolmesta osiosta 
 • sisältää tietoa ja harjoituksia, jotka auttavat arjessa ja oireiden hallinnassa  

Tämä on myös ammattilaisen työkalu 

Tätä voidaan kokonaisuutenaan tai osissa käyttää myös ryhmien tai yksilötapaamisten tukena. 

Ammattilainen voi tukea ja ohjata harjoitusten tekemisissä. Omahoito-ohjelman läpikäymisen aikana tavataan yleensä 1–3 kertaa. Tällöin voidaan esimerkiksi keskustella harjoitusten herättämistä ajatuksista ja pohtia, mitkä harjoitukset ovat soveltuvimpia. 

Huom!  

Jos koet, että lapsesi oireet ovat vakavia, älä epäröi lisäksi hakea apua! 

Muistilista aloitukseen 

Missä vain, milloin vain  

Tämä ohjelma on saatavillasi aina, kun sinulla on aikaa. Materiaaleihin pääset käsiksi kellon ympäri paikasta riippumatta. Vietä vaikka kahvitauon mittainen hetki tietokoneella tankaten tietoa aiheesta. 

Aktiivinen harjoittelu tuo tulosta 

Uusien taitojen oppimisessa jatkuva harjoittelu on tärkeää. Kun harjoittelette työkalujen käyttöä ensin helpoissa tilanteissa, voivat ne auttaa sinua ja lastasi vähitellen myös vaikeammissa tilanteissa. 

Yksityisyytenne suojaamiseksi kyselyiden ja harjoitusten vastaukset eivät tallennu. Jos haluat ne talteen, kopioi ne itsellesi erilliseen tiedostoon.  

Teillä on mahdollisuus muutokseen 

Olet pian aloittamassa lasten puhejännityksen omahoito-ohjelmaa. Hienoa, että toimit lapsesi parhaaksi. Tämä ohjelma auttaa sinua ja lastasi kohti haluamaanne elämää. 

On normaalia, jos harjoitukset tuntuvat välillä haastavilta. Tämä kuuluu asiaan, kun pyritte pysyviin muutoksiin. Ole siis itsellesi ja lapsellesi armollinen. Tehkää ohjelmaa sopivissa paloissa, ja pitäkää palauttavia taukoja.