Siirry pääsisältöön

F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt

Tässä kerrotaan laaja-alaisten kehityshäiriöiden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Kriteerit

Häiriön kulku ja ennuste 

Omahoito ja hoito

Laaja-alaisia kehityshäiriöitä ei nykytiedon valossa voida estää tai parantaa. Kaikkiin häiriöihin on kuitenkin tarjolla vähintään oireenmukaisia hoitoja.  

Autismikirjon häiriöiden kohdalla on myös erilaisia kuntoutus- ja tukitoimia, joiden avulla voidaan helpottaa arkea. 

Yleensä autismikirjon häiriöstä kärsivä hyötyy ennakoitavasta ja säännönmukaisesta arjesta, jossa vaatimustaso on sopiva ja muutoksia pyritään välttämään.  

Kuntoutuksen keskeisiä elementtejä ovat tiedon antaminen ja ohjaaminen. Jotkut hyötyvät kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta, muista psykologista hoitomuodoista tai sopivan toiminnan tarjoamisesta. 

Kuntoutus suunnitellaan yksilöllisesti. Se voidaan toteuttaa usean eri ammattilaisen yhteistyönä.  

Myös muiden laaja-alaisten kehityshäiriöiden hoidossa hyödynnetään useiden eri ammattilaisten osaamista.  

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös