Skip to main content

Den psykiska hälsan vid hjärnsjukdomar och hjärnskador

Om hjärnan skadas till följd av en sjukdom eller skada påverkar detta ofta inte bara informationsbearbetningen och inlärningen, utan även det psykiska välbefinnandet. I samband med hjärnsjukdomar förekommer ofta exempelvis depression.

De negativa effekterna på det psykiska välbefinnandet som uppstår kan delvis bero på fysiska förändringar i hjärnans strukturer och förbindelser som är viktiga för känslolivet och sinnesstämningen. De kan också vara en reaktion på en förändrad funktionsförmåga.

Hjärnskador

En hjärnskada är en skada i hjärnvävnaden som uppkommer av ett oavsiktligt slag mot huvudet ellen att någon annan form av yttre kraft riktas mot huvudet. En hjärnskada kan exempelvis uppkomma om personen faller ner, ramlar omkull eller råkar ut för en trafikolycka. Skadans svårighetsgrad har delvis en inverkan på ifall det uppstår några permanenta nedsättningar av funktionsförmågan.

Typiska långsiktiga symtom på hjärnskada är olika förändringar i beteendet och känslorna samt svårigheter med de exekutiva funktionerna, dvs. att kunna planera och kontrollera sitt beteende.

Allvarligare hjärnskador åtföljs ofta av psykiska problem såsom

  • depression och ångest
  • impulsivitet och lättretlighet
  • irritabilitet.

Det kan dessutom förekomma

  • att vissa personlighetsdrag tonas ner eller blir starkare
  • apati eller hyperaktivitet 
  • humörsvängningar samt mani, dvs. en exceptionellt förhöjd sinnesstämning
  • psykotiska symtom såsom vanföreställningar eller hallucinationer 
  • trötthet och kognitiv fatigue.

Cirkulationsstörningar i hjärnan

En cirkulationsstörning i hjärnan är ett gemensamt namn för övergående eller långvariga cerebrovaskulära händelser, såsom hjärninfarkter och hjärnblödningar.

Cerebrovaskulära störningar eller sjukdomar (CVS) åtföljs ofta av förändringar inte bara i informationsbearbetningen utan också i den psykiska hälsan.

Epilepsi

Epilepsi avser olika syndrom vars gemensamma nämnare är återkommande epileptiska anfall.

Ett epileptiskt anfall är ett tecken på avvikande elektrisk aktivitet i hjärnan. Anfallet stör hjärnans normala funktioner, såsom informationsbearbetningen.

Hos personer med epilepsi förekommer uppmärksamhetsstörningar samt andra kognitiva problem oftare jämfört med den övriga befolkningen. Epilepsi ökar även risken för psykiska problem.

MS

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar sina egna vävnader. Vid MS riktas attacken mot hjärnans vita substans. Detta orsakar varierande symtom.

Vid MS sker förändringar inte bara i hjärnområden som är kritiska för informationsbearbetningen, utan också i nervbanor som är viktiga för känslolivet.

Hjärnans degenerativa sjukdomar är till sin natur progressiva. De leder slutligen till att de kognitiva förmågorna blir allvarligt nedsatta.

Sjukdomar som degenererar hjärnan inkluderar Alzheimers sjukdom, minnessjukdomar orsakade av cirkulationsstörningar i hjärnan, Lewykroppsdemens, Parkinsondemens, olika former av frontotemporal demens, samt Creutzfeldt-Jakobs sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Minnessjukdomar

Trots att dessa sjukdomar kallas minnessjukdomar så yttrar sig de primära eller mest märkbara kognitiva symtomen inte alltid som minnesproblem.

Var får man hjälp med psykiska problem?

Berätta hur du mår

Det är möjligt att få stöd och behandling för de psykiska problem som orsakas av en hjärnsjukdom. För fram hur du mår och diskutera med en läkare eller en närstående.

Ta Psykporten till hjälp

Du kan även få hjälp utav Psykportens egenvårdsprogram. De kan genomföras på egen hand eller tillsammans med en närstående eller en yrkesutbildad person. I slutet av sidan hittar du rekommenderat innehåll för ångest och depression.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av