Siirry pääsisältöön

Keskittymisen vaikeudet koulussa

Kaikilla oppilailla on välillä vaikeuksia tehdä tehtäviä loppuun tai aloittaa hankalalta tuntuvia tehtäviä. Joskus keskittymiseen liittyviä vaikeuksia ilmenee niin usein, että ne haittaavat oppilaan selviytymistä koulussa. 

Mitä keskittymisen vaikeudet tarkoittavat? 

Oppilaan, jolla on keskittymisen vaikeuksia, on vaikea suunnata ja ylläpitää tarkkaavuuttaan. Tarkkaavuuden ylläpitämistä vaikeuttaa häiriöherkkyys eli herkkyys ympäristöstä tuleville ärsykkeille, kuten äänille ja näköhavainnoille. Oppilaan on vaikea muistaa ohjeita tai sitä, mitä oli tekemässä.   

Keskittymisen vaikeus heikentää toiminnanohjausta. Sen vuoksi oppilaan on vaikea aloittaa asioita tai siirtyä tekemisestä toiseen itsenäisesti. Oppilas voi lykätä vaikeiden tai epämukavalta tuntuvien tehtävien aloittamista, tai ne voivat jäädä kokonaan tekemättä.   

Keskittymisen vaikeuksista lyhyesti

 1. Oppilas, jonka on vaikea keskittyä, unohtuu herkästi omiin ajatuksiinsa. Tehtävien aloittaminen ja loppuun saattaminen on työlästä. Mukavien tekemisten lopettaminen voi olla vaikeaa.  
 2. Keskittymisen vaikeuden vuoksi oppilaan on vaikea suunnata ja ylläpitää tarkkaavuuttaan. Oppilas on herkkä ympäristöstä tuleville häiriötekijöille. Toiminnanohjaus voi olla hidasta.  
 3. Oppilasta, jonka on vaikea keskittyä, auttavat  
 • ennakointi 
 • tehtävien pilkkominen 
 • riittävä tehtävien vaihtelevuus 
 • tekemisen tauottaminen 
 • myönteinen palaute ja palkitseminen 
 • sanallinen ja/tai kuvallinen ohjaus siirtymätilanteissa 

Miten keskittymisen vaikeudet näkyvät koulussa? 

Oppilas   

 • vaikuttaa olevan omassa maailmassaan oppitunnilla  
 • ei vaikuta kuuntelevan tai seuraavan opetusta 
 • kiinnittää huomion herkästi luokassa kuuluviin ääniin ja näkyviin asioihin 
 • katsoo mallia toisilta tekemiseen  
 • ei saa otettua työvälineitä esiin 
 • ei saa aloitettua tehtäviä omatoimisesti 
 • työskentelee hitaasti ja saattaa jättää tehtäviä kesken 
 • tekee tehtäviä viime tipassa 
 • kokee tehtävästä toiseen siirtymisen vaikeana 
 • voi myöhästellä 
 • voi unohtaa läksyjen tekemisen 
 • voi kadottaa tai unohtaa kouluvälineitä ja oppikirjoja 

Tutkitaan yhdessä koulussa

Tutkitaan yhdessä koulussa -harjoituksen voi jakaa koko luokalle täytettäväksi tai täyttää yksilöllisesti oppilaan kanssa keskustellen.

Tämän harjoituksen avulla voit saada lisää tietoa oppilaan omista kokemuksista, jotka liittyvät keskittymisen vaikeuksiin.   

 • Kouluvälineeni katoavat usein tai unohtuvat vääriin paikkoihin.   
 • Jos en ole kuullut ohjetta siitä, mitä minun pitäisi tehdä, en osaa kysyä tai katsoa mallia luokkakavereilta.   
 • Teen koulutehtävät yleensä viime tipassa.   
 • En aina jaksa kuunnella, kun toiset puhuvat.   
 • Ajattelen mielelläni omia asioitani oppitunneilla.   
 • Minun on vaikea aloittaa koulutehtävien tekemistä.   
 • Jos pidän jostakin tehtävästä, minun on vaikea lopettaa sen tekemistä.   
 • Myöhästyn usein aamuisin. 
 • Myöhästyn usein siirryttäessä paikasta toiseen koulussa.   
 • Unohdan usein, mitä olin tekemässä tai sanomassa.   
 • En aina huomaa ajankulua.   
 • Minulla on paljon erilaisia ideoita mielessäni.   
 • Pystyn tekemään kiinnostavia asioita pitkän aikaa.   
 • Minulla on usein tylsää koulussa.   
 • Minun päässäni on usein liikaa ajatuksia.   
 • Siirtyminen tehtävästä tai paikasta toiseen koulussa tuntuu minusta vaikealta.   

Mikä auttaa oppilasta, jonka on vaikea keskittyä?

Ennakointi

Tehtävien pilkkominen

Siirtymien tukeminen

Motivointi ja palkitseminen

Myönteinen palaute

 • Päivän lukujärjestyksen ennakointi ja visualisointi auttavat lasta hahmottamaan päivää.  
 • Neuvo tarvittaessa lasta tilanteissa, joissa siirrytään tehtävästä tai paikasta toiseen.   
 • Varmista, että olet saanut lapsen huomion ennen kuin annat ohjeita. Ohjeiden tulee olla selkeitä. 
 • Pilko tehtävät ja ohjeet riittävän pieniin osiin. 
 • Ajastimen käyttö tukee lapsen keskittymistä tehtävään. Ajastimen avulla hän tietää, kuinka kauan tehtävää tehdään.   
 • Oppilas voi motivoitua myös palkitsemisesta. Sitä voi toteuttaa koulussa yksilö- tai ryhmätasolla.  
 • Myönteisen palautteen antaminen yrittämisestä ja pienistäkin onnistumisista motivoi ja tukee lapsen itsetuntoa. 

Muista

Keskittymisen vaikeuksien lisäksi lapsella voi olla 

 • tarkka kyky havainnoida ympäristöä 
 • hyvin rikas sisäinen maailma 
 • taito keskittyä itselleen mielekkääseen asiaan pitkiä aikoja 

Tukikeinoja

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös