Siirry pääsisältöön

Keskittymisvaikeuksia kokevan oppilaan tukeminen

Kaikilla oppilailla on välillä vaikeuksia tehdä tehtäviä loppuun tai aloittaa hankalalta tuntuvia tehtäviä. Joskus keskittymiseen liittyviä vaikeuksia ilmenee niin usein, että ne haittaavat koulussa selviytymistä.

Tämä teksti auttaa koulun aikuisia tukemaan nepsypiirteistä oppilasta. Ohjeista voi kuitenkin saada apua muidenkin keskittymisvaikeuksia kokevien oppilaiden kanssa toimimiseen.

Keskeiset asiat

 1. Oppilas, jonka on vaikea keskittyä, unohtuu herkästi omiin ajatuksiinsa. Hänen ajatuksensa saattavat myös usein keskeytyä. Tehtävien aloittaminen ja loppuun saattaminen on työlästä. Mukavien tekemisten lopettaminen voi olla vaikeaa.  
   
 2. Keskittymisen vaikeuden vuoksi oppilaan on vaikea suunnata ja ylläpitää tarkkaavuuttaan. Oppilas on herkkä ympäristöstä tuleville häiriötekijöille. Toiminnanohjaus voi olla hidasta.  
   
 3. Oppilasta, jonka on vaikea keskittyä, auttavat  
 • ennakointi 
 • tehtävien pilkkominen 
 • tehtävien vaihtelevuus 
 • tekemisen tauottaminen 
 • myönteinen palaute ja palkitseminen 
 • sanallinen ja/tai kuvallinen ohjaus helpottamassa toimintaa ja siirtymätilanteita

Miten keskittymisen vaikeudet näkyvät koulussa? 

Oppilas   

 • vaikuttaa oppitunnilla olevan omissa maailmoissaan. 
 • ei vaikuta kuuntelevan tai seuraavan opetusta tai hän ei muista, mitä piti tehdä. 
 • ei muista asioita, ohjeita tai sopimuksia. 
 • kiinnittää herkästi huomionsa luokassa kuuluviin ääniin ja siellä näkyviin asioihin. 
 • saattaa kysyä aiheeseen liittymättömiä kysymyksiä. 
 • katsoo tekemiseen mallia toisilta. 
 • ei saa otettua työvälineitä esiin omatoimisesti. 
 • ei saa aloitettua tehtäviä omatoimisesti. 
 • työskentelee hitaasti ja saattaa jättää tehtäviä kesken. 
 • tekee tehtäviä viime tipassa. 
 • kokee tehtävästä toiseen siirtymisen vaikeana. 
 • voi myöhästellä. 
 • voi unohtaa läksyjen tekemisen. 
 • voi kadottaa tai unohtaa kouluvälineitä ja oppikirjoja. 

Mitä opettaja voi tehdä?

Ennakoi

 • Auta lasta hahmottamaan päivää ennakoimalla ja visualisoimalla lukujärjestystä.  
 • Tarvittaessa neuvo lasta tilanteissa, joissa siirrytään tehtävästä tai paikasta toiseen. 

Pysy yhteydessä lapseen

 • Säilytä jatkuva läsnäolo ja yhteys oppilaaseen ja/tai ryhmään.  
 • Kun lapsen täytyy pysyä asiassa, ohjaa häntä huomionsa suuntaamisessa.  
 • Ennen ohjeiden antamista varmista, että olet saanut lapsen huomion. Ohjeiden tulee olla selkeitä. 

Palastele

 • Pilko tehtävät ja ohjeet riittävän pieniin osiin. Voit esimerkiksi kopioida tehtäväkirjasta sivun ja antaa oppilaalle yhden tehtävän kerrallaan.  
 • Käytä tarvittaessa ajastinta. Se tukee lapsen keskittymistä tehtävään. Ajastimen avulla hän tietää, kuinka kauan tehtävää tehdään. Ajastinta voi käyttää myös koko ryhmälle esimerkiksi taululla.

Palkitse

 • Lisää oppilaan motivaatiota palkitsemisella. Palkitsemista voi toteuttaa koulussa yksilö- tai ryhmätasolla. Pidä tavoite riittävän matalana, jotta sen voi saavuttaa.  
 • Anna myönteistä palautetta myös yrittämisestä sekä pienistäkin onnistumisista. Se motivoi ja tukee lapsen itsetuntoa. Älä palkitse vain valmiista työstä.

Tue aistien avulla

 • Nystyräpallolla tai käsillä hierominen tai selän “hipsuttelu” auttaa joitakin. Koskettamiseen tulee aina olla oppilaan suostumus. 
 • Kokeile, olisiko oppilaalle apua siitä, että hän voisi tehdä käsillään jotakin hiljaista. Esimerkiksi hypisteltävät esineet, värityskuvat tai piirtely voivat helpottaa kuuntelemista. 
 • Kokeile, auttaisiko, jos oppilas voisi itsenäisen työskentelyn hetkissä kuunnella musiikkia tai ääniä kuulokkeilla. 

Muista

Keskittymisen vaikeuksien lisäksi lapsella voi olla 

 • tarkka kyky havainnoida ympäristöä 
 • hyvin rikas sisäinen maailma 
 • taito keskittyä itselleen mielekkääseen asiaan pitkiä aikoja 

Harjoituksia keskittymisen ja tarkkaavuuden tukemiseksi koulussa  

Harjoituksia voi hyödyntää  

 • ryhmässä ennaltaehkäisevästi  
 • yksilön tukena esimerkiksi opiskeluhuollossa  

Kokeillaan yhdessä  

Tutkitaan yhdessä koulussa -harjoituksen avulla voit saada lisää tietoa oppilaan omista kokemuksista, jotka liittyvät keskittymisen vaikeuksiin.  Harjoituksen voi jakaa koko ryhmälle täytettäväksi tai täyttää yhden oppilaan kanssa yhdessä kanssa keskustellen. 

Ajastimen käyttö voi auttaa oppilasta hahmottamaan aikaa. 

Opetellaan hengityksen rauhoittamisen avulla rauhoittamaan mieltä ja kehoa.

Opetellaan tunnistamaan, milloin keho on rento ja milloin se on jännittynyt. Apuna käytetään leikkiä, jossa vuorotellen jännitetään ja rentoutetaan lihaksia.

Aikuisten toiminta 

Mitä tapahtuu, mikä voi auttaa? Muistilista auttaa käymään läpi apukeinoja järjestelmällisesti.

Ennakointisuunnitelman voi tehdä jotakin tulevaa tilannetta varten. Näitä ovat esimerkiksi kevätjuhla, koulun retki tai uimahallikäynti. 

Ennakoiva ja ennakoitava ympäristö lisää turvallisuudentunnetta. Harjoituksen avulla voidaan auttaa oppilasta pilkkomaan tehtäviä ja tapahtumia pienempiin osiin jotka tehdään tietyssä järjestyksessä.

Palkitseminen ja myönteinen palaute ovat hyvin tärkeitä motivoitumiselle. Onnistumisten näkyväksi tekeminen ja saavutettavat tavoitteet ohjaavat kohti toivottua käyttäytymistä.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös