Siirry pääsisältöön

Vilkkaus ja impulsiivisuus koulussa

Kaikki oppilaat voivat olla välillä levottomia. Esimerkiksi jännitys tai väsymys voi lisätä levottomuutta. Joskus vilkkaus on kuitenkin niin voimakasta, että se haittaa koulutyöskentelyä.

Mitä vilkkaus ja impulsiivisuus tarkoittavat? 

Vilkas ja impulsiivinen oppilas ei useinkaan ole itse tietoinen siitä, että hän liikkuu ja on äänessä jatkuvasti. Oppilaan on vaikea keskittyä yhteen asiaan pitkäkestoisesti.  

Hän havaitsee herkästi ympäristön ärsykkeitä ja reagoi niihin välittömästi. Tekemiset jäävät kesken, kun oppilas siirtyy uuden virikkeen pariin.  

Vilkkaus ja impulsiivisuus lyhyesti

 1. Vilkkaus ja impulsiivisuus voivat näkyä koulussa kehollisena levottomuutena, runsaana äänessä olemisena ja vahinkoalttiutena.  
 2. Vilkkaan ja impulsiivisen oppilaan on vaikea hallita omia tunteitaan, impulssejaan ja käyttäytymistään. Oppilaan epätoivottu käyttäytyminen ei ole tahallista. Hän toimisi toivotulla tavalla, jos osaisi ja pystyisi.  
 3. Vilkkaan ja impulsiivisen oppilaan oppimista voi tukea  
 • jäsentämällä päivää 
 • lisäämään päivään taukoja 
 • pilkkomalla tehtäviä pienempiin osiin 
 • motivoimalla ja palkitsemalla 
 • kuuntelemalla 
 • antamalla mahdollisuuden kehollisen levottomuuden purkamiseen 

Miten vilkkaus ja impulsiivisuus näkyvät koulussa? 

Vilkas ja impulsiivinen oppilas voi olla   

 • vauhdikas  
 • idearikas  
 • runsaasti puhuva  
 • jatkuvassa liikkeessä  
 • huomaamattaan äänessä koko ajan, esimerkiksi hyräilemällä ja naputtelemalla 
 • altis tapaturmille ja pienille vahingoille   

Vilkkaus ja impulsiivisuus voivat näkyä myös seuraavilla tavoilla:  

 • Oppilas vaihtaa herkästi tekemisestä toiseen. 
 • Tehtävät jäävät kesken. 
 • Kouluvälineet ovat usein kateissa tai jäävät väärään paikkaan. 
 • Oppilas ei malta odottaa vuoroaan esimerkiksi jonossa. 
 • Oppilas ei malta viitata, vaan huutelee vastauksia luokassa. 
 • Oppilaan on vaikea pysyä omalla paikallaan. 
 • Oppilas kuljeskelee luokassa oppituntien aikana. 
 • Oppilas voi ottaa hauskuuttajan roolin luokkaryhmässä sekä hakea toisten huomiota vitseillä ja tempuilla. 
 • Oppilas ajautuu herkästi riitatilanteisiin toisten kanssa, vaikka viihtyykin hyvin toisten seurassa. 
 • Sosiaalisuutensa ansiosta oppilas voi olla pidetty luokkakaveri. 
 • Oppilas suoriutuu tehtävistä nopeasti, ja voi turhautua odotellessaan toisia. 

Tutkitaan yhdessä koulussa

Tutkitaan yhdessä koulussa -harjoituksen voi jakaa koko luokalle täytettäväksi tai täyttää oppilaan kanssa yhdessä keskustellen. Tämän harjoituksen avulla voit saada lisää tietoa oppilaan omista kokemuksista, jotka liittyvät vilkkauteen ja impulsiivisuuteen.   

 • Minulle sattuu usein pieniä vahinkoja.   
 • En jaksa odottaa omaa vuoroani puhua, ja unohdan viitata.   
 • Minun on helpompi olla, jos saan liikutella jalkojani ja kehoani omalla paikallani.    
 • En pidä jonottamisesta tai odottamisesta. 
 • Teen asioita ennen kuin ehdin harkita, kannattaako niiden tekeminen.   
 • En jaksa tehdä tehtäviä kovin pitkään ilman taukoa.   
 • Huomaan paljon erilaisia asioita ympäristöstä.   
 • Tykkään katsella oppitunnilla, mitä muut tekevät.   
 • Osaan tehdä monta asiaa yhtä aikaa.   
 • Kouluvälineeni ja -kirjani usein katoavat tai unohtuvat jonnekin.   
 • Tykkään näperrellä käsissäni jotain, jos minun pitää kuunnella.   
 • Haluan saada toiset nauramaan hassuilla jutuilla ja tempuilla koulussa.   
 • Minulla on tosi paljon ideoita päässäni.   
 • Tylsistyn helposti. 
 • Tutustun helposti uusiin ihmisiin.   

Mikä auttaa vilkasta ja impulsiivista oppilasta?  

Liikkuminen, hypistely

Ennakointi

Tehtävien pilkkominen

Motivointi ja palkitseminen

Kuulluksi tuleminen

 • Päivän lukujärjestyksen ennakointi ja visualisointi auttavat lasta hahmottamaan päivää. 
 • Anna mahdollisuus oppilaalle liikkua luokassa tai hyödyntää hypisteltäviä esineitä oppitunnin aikana.   
 • Pilko tehtävät riittävän pieniin osioihin.  
 • Jaksota työskentely, ja anna oppilaalle taukoja. 
 • Ajastimen käyttö tukee lapsen keskittymistä tehtävään. Sen avulla hän tietää, kuinka kauan tehtävää tehdään ja milloin saa seuraavan kerran aikuisen apua.  
 • Oppilas voi motivoitua myös palkitsemisesta. Sitä voi toteuttaa koulussa yksilö- tai ryhmätasolla.  
 • Rentoutumisharjoitukset koko luokalle auttavat laskemaan korkeaa vireystilaa.   
 • Riitatilanteiden ja vahinkojen selvittämisessä on tärkeää, että oppilaan oma näkemys tapahtumista tulee kuulluksi.   

Vilkkaus ja impulsiivisuus sekä tunteet

Oppilas ehtii usein toimia ennen kuin ajattelee. Vahinkoja sattuu toistuvasti, mutta oppilas ei tee niitä tahallaan. Tällainen lapsi saa herkästi kielteistä palautetta eri tahoilta. Se vaikuttaa lapsen itsetuntoon.   

Oppilas, jolle sattuu ja tapahtuu toistuvasti vahinkoja, valitsee helposti hauskuuttajan roolin. Sen kautta hän saa myönteistä palautetta ikätovereilta, joka taas vahvistaa käyttäytymistä.   

Erityisesti impulssien ja tunteiden hallinta on vaikeaa. Impulsiivisuuden ja tunteiden säätelyn vaikeuksien vuoksi lapsi ajautuu herkästi riitoihin eikä osaa toimia tilanteissa toivotulla tavalla.  

Muista

Lapset toimisivat lähtökohtaisesti toivotulla tavalla, jos he osaisivat. 

Vilkas ja impulsiivinen lapsi on usein myös  

 • idearikas 
 • iloinen ja eloisa  
 • tehokas ja energinen tekijä 

Tukikeinot 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.