Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Milloin alkoholista on riippuvainen?

Keskeinen runsaaseen alkoholin käyttöön liittyvä riski on alkoholiriippuvuuden kehittyminen. Vaikka alkoholi on laillinen päihde, se ei ole vaaraton aine. Useimpien huumeiden tavoin se aiheuttaa sekä psyykkistä että fyysistä riippuvuutta.

Alkoholiriippuvuus

Psyykkinen riippuvuus

Psyykkiselle riippuvuudelle on ominaista se, että tietyt asiat laukaisevat juomishimoa. Niitä voivat olla tunteet, ajatukset tai tapahtumat. Esimerkiksi ärtymys, masennus tai ahdistus ovat tunnetiloja, jotka monilla herättävät juomishaluja.

Osa käyttää alkoholia sosiaalisten tilanteiden helpottamiseksi. Jotkut rentoutuvat alkoholin avulla töistä tultuaan. Tällaisissa yhteyksissä juomisesta tulee toistuessaan opittu tapa, jonka murtaminen voi tuntua ylivoimaiselta.

Psyykkinen riippuvuus perustuu muutoksiin keskushermostossa ja aivojen välittäjäaineissa. Psyykkinen riippuvuus selittää retkahdukset pitkänkin raittiuden jälkeen.

Fyysinen riippuvuus

Ruumiillinen riippuvuus perustuu siihen, että elimistö mukautuu alkoholin läsnäoloon. Päihtymiseen tarvitaan yhä suurempia annoksia. Hermosolujen mukautumisen takia juomisen lopettaminen aiheuttaa häiriöitä, joita kutsutaan vieroitusoireiksi.

Miesten osalta noin seitsemän annoksen päivävauhti (80 g puhdasta alkoholia) tuottaa useimmille fyysisen riippuvuuden alkoholista.

Alkoholistiseen juomiseen ajaudutaan, kun vieroitusoireita aletaan toistuvasti ennaltaehkäistä krapularyyppyjen avulla. Tästä voi seurata päiviä ja viikkoja kestävä kierre, jolloin veren alkoholia ei päästetä koskaan laskemaan niin alas, että vieroitusoireita alkaisi ilmaantua.

Vieroitusoireet

Tavallinen krapula päänsärkyineen ja pahoinvointeineen edustaa lieviä vieroitusoireita. Viikkoa pidemmästä runsaasta juomisesta taas seuraa voimakas vieroitustila, joka kestää 3—5 päivää. Siihen kuuluvat vakavat oireet, kuten hikoilu, vapina, pahoinvointi, harhat, tuskaisuus, levottomuus, jano, kouristukset, sydämentykytykset, unettomuus sekä masennus tai sairaalloinen hyvänolontunne.

Vieroitusoireita voidaan lievittää vähentämällä kulutusta vähitellen. Voimakkaita oireita ehkäistään myös lääkkeillä, joilla estetään mm. alkoholideliriumin ja alkoholiepileptisten kohtausten kehittyminen. Vakavat vieroitusoireet hoidetaan terveydenhuollossa.

Alkoholiongelman sosiaaliset haitat

​Liiallisella alkoholinkäytöllä on usein haitallisia vaikutuksia muihinkin kuin käyttäjään. Alkoholin ongelmakäyttäjä tuottaa surua omaisilleen ja vaikeuksia elämänkumppanilleen. Ristiriitoja voi syntyä myös työelämässä, jos työt jäävät muiden harteille tai ne tehdään huonosti. Liikenteessä päihtynyt henkilö on vaaraksi muille.

Valehtelu

Alkoholin ongelmakäyttäjä usein valehtelee omasta tilastaan sekä itselleen että muille. Valheiden paljastuminen lisää epäluottamuksen ilmapiiriä.

Vanhemmuus

Päihteitä runsaasti käyttävä vanhempi vaikuttaa lapsesta pelottavalta ja arvaamattomalta. Vanhempien päihteidenkäyttö antaa lapselle huonon samastumismallin. Lapset usein häpeävät vanhempiensa päihteiden käyttöä. Lapset voivat myös joutua liian varhain ottamaan vastuuta aikuisten asioista.