Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Minkä verran on liikaa?

Alkoholin vaikutukset vaihtelevat yksilöstä toiseen ja tilanteesta toiseen. Tästä huolimatta voidaan esittää joitakin ohjeellisia rajoja siitä, milloin juominen on haitaksi terveydelle. Rajat on määritelty terveille työikäisille henkilöille.

Alkoholin aiheuttamat haitat lisääntyvät, jos alkoholia käytetään päivittäin. Tämä johtuu siitä, että elimistö yrittää sopeutua alkoholin vaikutuksiin. Usein tilanne johtaa alkoholiannosten määrän kasvuun, joka taas lisää terveysriskiä.

Huomaa, että kokonaistilanteeseen vaikuttavat

Fysiologiset ominaisuudet

  • ikä
  • yleinen terveydentila
  • sukupuoli
  • paino

Perussairaudet ja lääkitykset

Perussairaudet ja lääkitykset vaikuttavat siihen, miten alkoholi vaikuttaa elimistössä. Näiden yhteydessä alkoholinkäyttöön tulee suhtautua hyvin harkiten. Joissakin tapauksissa lääkehoidon ja alkoholinkäytön yhdistäminen aiheuttaa jopa hengenvaaran.

Tunnista riskit -videolla kuulet, millaiset asiat vaikuttavat alkoholinkäytön haitallisuuteen. Lisäksi videolla (1:45) kerrotaan, miten elämäntilanteet, sosiaaliset suhteet ja terveydentila vaikuttavat alkoholinkäytön riskeihin.

Alkoholinkäytön riskirajat

Alkoholinkäytön riskitasot on määritelty ajatellen terveitä työikäisiä miehiä tai naisia. Sukupuoli vaikuttaa eri terveysongelmien todennäköisyyteen. Alkoholinkäytön vaikutukset ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. 

Alla on tietoa kulutuksen suhteesta terveysriskeihin. Vertaa omaa kulutustasi näihin suuntaa antaviin riskirajoihin.

Mikä on alkoholiannos?

Yksi alkoholiannos on 12 grammaa puhdasta alkoholia.
Yksi alkoholiannos vastaa jotakin seuraavista:
•    33 senttilitraa olutta, lonkeroa, siideriä tai seltzeriä, jonka vahvuus on noin 4,7 % 
•    12 senttilitraa viiniä
•    yhtä ravintola-annosta eli 4 senttilitraa väkeviä

Onko haitatonta tasoa olemassa?

Suomessa tehdyn katsauksen (Duodecim 2018) mukaan terveelle työikäiselle henkilölle ei todennäköisesti ole riskiä alkoholinkäytöstä, mikäli sen kulutus on naisella 0–1 annosta ja miehellä 0–2 annosta päivässä.

Kyse ei kuitenkaan ole turvarajoista. Vähäinenkin alkoholinkäyttö voi suurentaa riskiä saada haittoja.

Alkoholin kertakäytön riskiraja

Kertakäytön riskiraja on naisilla 5–6 ja miehillä 6–7 annosta.
Tällaisella määrällä veren alkoholipitoisuus nousee normaalikokoisella aikuisella keskimäärin yhteen promilleen. Silloin tapaturmariski on jo merkittävästi suurentunut.

Kohtalaisen riskin taso

Kohtalaisen riskin taso on naisilla 7 ja miehillä 14 annosta viikossa.

 Jos alkoholinkulutus on pidempään tällä tasolla, lisääntyy maksan kuormitus. Tämä näkyy kohonneina maksa-arvoina. Samalla esimerkiksi alkoholin aiheuttamien syöpien riski kohoaa.

Suuren riskin taso

Suuren riskin taso on naisilla 12–16 annosta ja miehillä 23–24 annosta viikossa.
Jos alkoholinkulutus on pidempään tällä tasolla, lisääntyy sairastavuus. Samalla alkoholinkäyttöön liittyvä kuolleisuusriski suurentuu merkittävästi.

Nuoret

Nuoren alkoholinkäyttö on aina riskikäyttöä. Nuoren toistuva humalahakuinen alkoholinkäyttö lisää päihdeongelmien, mielenterveyshäiriöiden ja ennenaikaisen kuoleman riskiä myöhemmällä iällä.

Raskaana olevat

Raskauden aikana on turvallisinta pidättäytyä alkoholinkäytöstä kokonaan.

Ikääntyneet

Ikääntyneillä alkoholinkäytön riskitasot ovat matalammat kuin työikäisillä. Ikääntymisen ja sairauksien myötä elimistön kyky sietää alkoholia heikkenee. Myös lääkehoidot voivat muuttaa alkoholinkäytön vaikutuksia.

Iän, sairauksien ja lääkkeiden tuomat muutokset ovat yksilöllisiä.

Fyysinen rasitus

Alkoholinkäytön jälkeinen fyysinen rasitus on terveysriski.