Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä sairauksia alkoholi aiheuttaa?

Alkoholi vaikuttaa kaikkialla elimistössä. Säännöllinen runsas alkoholinkäyttö voi vaurioittaa lähes jokaista elintä. Lisäksi se johtaa kohonneeseen riippuvuuden riskiin.

Maksakirroosi ja haimatulehdukset

Pitkäaikaisen alkoholinkäytön terveyshaitoista tunnetaan parhaiten maksakirroosi ja haimatulehdukset. Seurauksina voi olla myös maksatulehduksia, mahakatarria sekä maha- ja pohjukaissuolen vuotoja.

Anemia

Liiallisesta juomisesta voi seurata myös anemiaa. Tämä johtuu siitä, että maksan toimintakyvyn heiketessä vitamiinien ja mineraalien imeytyminen heikkenee. Tavallista on myös yleisen vastustuskyvyn heikkeneminen.

Sydän ja verenkiertoelimistön häiriöt

Alkoholi kohottaa verenpainetta ja lisää sydämen rytmihäiriöitä.

Humalajuomiseen liittyy merkittävä sydäninfarktin, äkkikuoleman ja aivoverenkierron häiriön vaara. Lisäksi pitkäaikainen runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa sydänlihaksen rappeutumista.

Syövät

Alkoholin on luokiteltu kuuluvan niihin aineisiin, joiden syöpävaarallisuudesta on vahvin tieteellinen näyttö. Alkoholin merkitys on suuri erityisesti rintasyövän ja ruoansulatuselimistön syöpien kohdalla.

Lihominen

Alkoholi lihottaa. Kaksi tuoppia olutta päivässä voi tuottaa kuukaudessa 1,5–2 lisäkiloa. Kun aterioita kuitataan juomalla, saa keho paljon kaloreita, mutta ravintoaineet ja vitamiinit jäävät vähemmälle.

Lihomisen seurauksena voi puhjeta metabolinen oireyhtymä. Metabolisessa oireyhtymässä esiintyy yhtä aikaa häiriöitä verensokerissa, veren rasvoissa ja verenpaineessa. Se nostaa esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

Lihakset

Myös lihasten voimattomuutta ja surkastumista sekä tuntohäiriöitä voi ilmetä. Joillakin esiintyy vapinaa ja kihtiä.

Hormonitoiminnan häiriöt

Alkoholi vaikuttaa myös hormonitoimintaan. Miehet naisistuvat ja naiset saavat miehisiä piirteitä.

Runsas juominen vähentää miessukuhormonien ja siittiöiden tuotantoa sekä lisää impotenssia. Se aiheuttaa myös kuukautishäiriöitä, hedelmättömyyttä ja vaihdevuosien aikaistumista.

Vaikka seksuaalinen kanssakäyminen saattaa helpottua parin annoksen jälkeen, heikentävät suuremmat annosmäärät seksuaalista kykyä.

Sikiövauriot

Raskausaikana nautittu alkoholi lisää sikiövaurioiden riskiä. Koska turvarajaa ei ole pystytty määrittämään, on raskausaikana varminta olla kokonaan juomatta. Istukka ei eristä alkoholia.

Psyykkiset häiriöt

Liiallinen juominen aiheuttaa psyykkisiä häiriöitä. Olo saattaa olla jatkuvasti hermostunut.

Alkoholi on myötävaikuttamassa ahdistuneisuusoireisiin, itsetuhoisuuteen ja erilaisiin unihäiriöihin. Alkoholilla on usein osuutta vaikeiden masennustilojen, psykoosien ja skitsofrenian kehittymisissä.

Aivojen toiminnan heikkeneminen

Alkoholi heikentää älyllistä toimintaa ja surkastuttaa aivoja.

Muisti- ja unihäiriöiden ohella voi esiintyä vaikeuksia myös keskittymis- ja ongelmanratkaisukyvyssä. Myös tila- ja avaruussuhteiden taju sekä havaintokyvyn ja ajattelun jäsentyneisyys heikkenevät. Näitä häiriöitä voi ilmetä jo kohtuukäyttäjillä.

Myös liikkeiden koordinaatiohäiriöitä voi esiintyä. Myös tapaturmista johtuneet aivovauriot ovat yleisiä alkoholia haitallisesti käyttävillä.

Muista

Kun alkoholin kulutus vähenee riskirajojen alle, palautuu älyllinen suorituskyky yleensä muutamissa viikoissa. Alkoholiriippuvaisillakin palautuminen on huomattavaa, mikäli he lopettavat juomisen kokonaan.