Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitkä ovat ongelmakäytön merkkejä?

Monet uskovat, että alkoholista on haittaa vain niille, jotka eivät hallitse sen käyttöä. Kuitenkin myös vähäisestä alkoholinkäytöstä voi koitua monenlaista haittaa, kuten tapaturmia, riitoja, rahanmenoa, univaikeutta, ahdistuneisuutta ja yleisen viretilan heikkenemistä.

Alkoholinkäytön hallinta ei aina ole helppoa niillekään, jotka eivät ole riippuvaisia alkoholista.

Jokaisen alkoholia käyttävän on hyvä ajoittain tarkistaa käyttötapojaan ja -tottumuksiaan. Jos ongelmia ei tällä hetkellä ole, on hyvä tietää, miten niitä voi ehkäistä.

Mistä tunnistaa ongelmakäytön?

Haitalliselle käytölle tai riippuvuudelle on ominaista se, että alkoholinkäyttö hallitsee ihmistä ajoittain tai jatkuvasti. Alkoholinkäytöstä tulee toimintatapa, jota noudatetaan joko säännöllisesti tai aina tietyissä tilanteissa, kuten viikonloppuina, juhlissa tai iltaisin.

​Alle on koottu alkoholin haitallisen käytön varhaisia tunnusmerkkejä.

Lue seuraavat kysymykset. Vastaa niihin viimeisen kolmen kuukauden ajalta. Ole rehellinen itsellesi.

Kartoitus: Alkoholin haitallisen käytön tunnusmerkkejä

Loading ...

Mitä useampaan kysymykseen vastasit myönteisesti, sitä tärkeämpää sinun on muuttaa tottumuksiasi. Toisaalta jo yhdenkin kyllä-vastauksen jälkeen kannattaa pohtia, onko vähentäminen aiheellista.

Entä ovatko jotkin näistä haitoista viime aikoina kohdallasi lisääntyneet?

Alkoholinkäytön haittoja

Sosiaaliset haitat

Alkoholinkäytöstä voi koitua muun muassa ihmissuhdeongelmia, talousongelmia, rahanmenoa, pelkoa ja häpeää. 

Myös lasten hyvinvoinnin ja turvallisuuden laiminlyönti on mahdollista.

Psyykkiseen vointiin liittyvät haitat

Seurauksena voi olla myös psyykkiseen vointiin liittyviä ongelmia, kuten alakuloa, univaikeuksia, vireystilan laskua ja ahdistuneisuutta.

Useimmiten ihmiset harkitsevat vähentämistä juuri näistä psyykkisistä tai sosiaalisista syistä.

Fyysiseen terveyteen liittyvät haitat

Vaikka sosiaaliset ja psyykkiset oireet olisivat vähäisiä, saattaa alkoholinkäyttö aiheuttaa erilaisia terveyshaittoja. Terveyshaittojen ilmaantuminen on yksilöllistä.

Onnettomuudet

Alkoholinkäyttö näkyy keskeisesti erilaissa tapaturmissa ja väkivaltatilanteissa. 

Alkoholinkäyttö lisää riskiä esimerkiksi liikenneonnettomuuksiin, kaatumisiin, hukkumisiin, palovammoihin sekä työ- ja muihin tapaturmiin.

Myös riski väkivaltatapahtumiin sekä tekijän että uhrin roolissa kasvaa.

Milloin haittoja ilmenee?

Osalla haittoja ilmenee pienemmälläkin alkoholin kulutuksella. Näihin haittoihin voi kuulua esimerkiksi univaikeuksia.

Sinä ja alkoholi -videolla (0:26) kuulet, miten omahoito-ohjelma auttaa sinua pohtimaan alkoholinkäyttöäsi.

Muista

Älä odota tilanteen pahenemista. Alkoholinkäytön aiheuttaminen ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä lievempiä ne ovat.