Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Kuinka paljon on liikaa?

Alkoholin vaikutukset vaihtelevat yksilöstä toiseen ja tilanteesta toiseen. Tästä huolimatta voidaan esittää joitakin ohjeellisia rajoja siitä, milloin juominen on haitaksi terveydelle.

Oheinen kuva antaa yleiskuvan päivittäisten alkoholiannosten aiheuttamista terveysriskeistä suhteutettuna ihmisen painoon. Se ei erottele sukupuolen, iän ja monien muiden riskitasoon vaikuttavien tekijöiden vaikutuksia.

annokset ja riskitasot

Kuvio on laadittu lähinnä maksa- ja aivovaurioiden mahdollisuutta silmällä pitäen. Luokkien välillä ei ole selvää rajaa. Mitä pidemmälle vahingollisen juomisen alueelle siirrytään, sitä vakavampia häiriöitä on odotettavissa.

Esimerkki

Pekka painaa 80 kg ja juo päivittäin keskimäärin 5 annosta. Hänelle alle 3 annoksen kulutus merkitsisi vähäistä vaaraa, alle 5 annoksen kulutus kasvavaa vaaraa ja sitä enempi juominen todennäköistä terveyden vahingoittumista. Hänen juomatapansa yltävät siis jo kriittiselle rajalle. Vähentämiseen on aihetta.

Kulutus ja terveysriskit sukupuolen mukaan

Sukupuoli vaikuttaa eri terveysongelmien todennäköisyyteen. Alle on koottu tietoja viikoittaisen kulutuksen suhteesta terveysriskeihin miehillä ja naisilla. Vertaa omaa kulutustasi seuraaviin suuntaa antaviin riskirajoihin.

Annoksia viikoittain

Naiset

Miehet

Alkoholinkäytön riskirajat

Eri maissa alkoholinkäytön riskirajat vaihtelevat. Käypä hoito -suosituksissa on päädytty miesten osalta keskimäärin 40 g/vrk eli vähän yli kolmen annoksen ja naisten osalta 20 g/vrk eli vähän alle kahden annoksen päiväkohtaiseen kulutukseen. Viikossa riskikulutuksen alarajat ovat 24 annosta miehillä ja 16 annosta naisilla.

Naisten riskirajat

Naisten elimistössä on enemmän rasvaa ja vähemmän vettä kuin miehillä. Koska vettä, johon alkoholi voi liueta, on vähemmän, nousee veren alkoholipitoisuus korkeammaksi.

Naisilla on vähemmän kuin miehillä kahta alkoholia hajottavaa entsyymiä vatsalaukussaan ja maksassaan. Myös se vaikuttaa veren alkoholipitoisuuteen. Alkoholi vahingoittaa naisten maksaa herkemmin kuin miesten.

Ikääntyneiden riskirajat

Yli 65-vuotiaille ei suositella yli kahta annosta kerralla eikä yli seitsemää annosta viikossa. Veden määrä elimistössä pienenee vanhetessa, jolloin ihminen kestää alkoholia huonommin. Myös jotkut sairaudet tai lääkkeet voivat heikentää alkoholin sietokykyä.

Alkoholi heikentää havaintokykyä ja muistia, mikä lisää ikääntyneiden muutenkin korkeampaa riskiä erilaisiin virhesuorituksiin. Luuston haurastumisen takia kaatumiset ja muut tapaturmat voivat olla kohtalokkaita ikääntyneille.

Katso tunnista riskit -video: