Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten luonto vaikuttaa hyvinvointiin?

Elinympäristömme vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta.

Yhteys luontoon on monille tärkeä

Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon. Yhteiskunnan muutokset ovat kuitenkin heikentäneet luontosuhdetta. Erityisesti tämä näkyy lasten ja nuorten kohdalla.

Yhteys luontoon koetaan silti edelleen tärkeäksi, ja se näkyy suomalaisten vapaa-ajan käytössä. Iso osa vapaa-ajan toiminnoista liittyy ulkoiluun ja luontoon. Se tukee hyvinvointia.

Luonnon merkittävimmät hyvinvointivaikutukset

Verenpaine alenee

Jo noin 15–20 minuutin luonnossa oleskelu auttaa laskemaan verenpainetta. Tämän vaikutuksen saa esimerkiksi istumalla metsässä tai rauhallisessa puistoympäristössä.

Fyysiset oireet vähenevät

Ihmisen rentoutuessa vähenevät fyysiset oireet, jotka johtuvat jännittyneisyydestä tai huonoista työskentelyasennoista. Esimerkiksi päänsärky voi kaikota luonnossa liikkuessa.

Stressi lievittyy

Luonnon seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireessä ja tietotulvassa elävään ihmiseen. Luontoliikunta voi parantaa myös stressin heikentämää vastustuskykyä.

Mieliala kohenee

Luonto piristää mieltä. Se auttaa unohtamaan arjen huolet ja murheet.

Fyysinen aktiivisuus lisääntyy

Luonto houkuttelee liikkumaan myös uudestaan. Liikunta luonnossa koetaan kevyemmäksi kuin sisätiloissa.

Sosiaalinen hyvinvointi lisääntyy

Luontoympäristö vaikuttaa positiivisesti vuorovaikutukseen. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu.

Muista

Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset alkavat nopeasti ja pysyvät pitkään.