Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar naturen välbefinnandet?

Vår livsmiljö har en betydande inverkan på välbefinnandet. Enligt forskningar kan närhet till naturen i den egna livsmiljön minska sjukligheten och göra en lyckligare.

Kontakt med naturen är viktigt för många

Traditionellt har naturen betytt mycket för finländare. Förändringar i samhället har dock försvagat vårt förhållande till naturen. Detta är särskilt tydligt när det gäller barn och ungdomar.

Kontakten med naturen anses dock fortfarande vara viktig, och detta syns i finländarnas användning av fritiden. En stor del av fritidsaktiviteterna är förknippade med att vistas utomhus och med naturen. Det stöder välbefinnandet.

Naturens mest betydande effekter på välbefinnandet

Blodtrycket sänks

Redan att tillbringa cirka 15–20 minuter i naturen hjälper till att sänka blodtrycket. Denna effekt kan uppnås till exempel genom att sitta i skogen eller i en lugn parkmiljö.

Fysiska symtom lindras

När en person slappnar av lindras de fysiska symtomen som orsakas av spänningar eller dåliga arbetsställningar. Till exempel kan huvudvärk försvinna när man rör sig i naturen.

Stressen minskar

Lugnet i naturen har en positiv inverkan på människor som lever ett hektiskt liv och i ett konstant informationsflöde. Att röra sig i naturen kan också förbättra motståndskraften som försvagats av stress.

Humöret förbättras

Naturen piggar upp. Den hjälper dig att glömma vardagliga sorger och bekymmer.

Den fysiska aktiviteten ökar

Naturen lockar dig också att röra på dig igen. Motion i naturen upplevs som lättare än motion inomhus.

Det sociala välbefinnandet ökar

Den naturliga miljön har en positiv inverkan på växelverkan. Med naturens hjälp uppfattas relationen till sig själv och andra människor som mer positiv. Umgänge mellan olika grupper underlättas också.

Kom ihåg

Naturens inverkan på välbefinnandet börjar snabbt och kvarstår länge.