Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Klargör dina värderingar

I den här övningen identifierar du dina personliga värderingar. På så sätt kan du förbinda dig till att följa de värderingar som fungerar och stöder ett meningsfullt liv. Att vara medveten om sina värderingar ger upphov till en mer varaktig motivation.

Det är viktigt att följa sina värderingar

När man konkret klargör för sig själv vad man anser vara viktigt bidrar det till att göra världen och ens egen roll i den mer begriplig.

När man är medveten om sin plats och sina syften i livet blir det lättare att agera så att man når sina mål. Det är viktigt att ha en värdegrund att stå på vid både inre och yttre konflikter.

Värderingarna är som stabila stjärnor på himlen som man alltid kan jämföra sina beteendet och mål med. För detta beteende mig närmare mitt mål (värderingen) eller styr den mig bort från målet (inte i enlighet med mina mål)?

För vem?

Du kan ha nytta av övning om du lider av något av följande symtom:

 • oförmåga att njuta av saker
 • ångest
 • rastlöshet
 • utmattning
 • nedstämdhet
 • sorgsenhet

Övning: Klargör dina värderingar

Mål

Du identifierar värderingar som du skulle vilja följa i ditt liv. Att klargöra dina värderingar hjälper dig att bli motiverad och använda tiden till saker som är viktiga för dig.

Anvisning

Fundera på hurdant ett meningsfullt liv är för dig. Du kan utföra uppgiften ur ett smalare perspektiv och fundera på ett specifikt delområde, såsom arbetet, eller reflektera över livet mer omfattande.

Det tar ofta tid att upptäcka och klargöra sina värderingar. Denna uppgift behöver inte slutföras på en gång.

Du kan använda dessa frågor som hjälp:

 • Vilka saker består ett meningsfullt liv av för dig?
 • Vad gör dig inspirerad och får dig att känna att du lever livet fullt ut?
 • Hurdana drömmar om framtiden har du haft under ditt liv?
 • Beundrar du någon person? Hur är hen?
 • Hur har ditt liv sett ut när du har varit nöjdast?

Fundera också på om dina svar motsvararar de saker som i sig är viktiga för dig. Och speglar de mer dina eller någon annans värderingar?

Loading ...