Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur stöder värderingar ett gott liv?

Värderingar utgör grunden för att göra hållbara val, för att handla på rätt sätt och upprätthålla motivationen. De har en personlig innebörd och anses vara viktiga. Dessa viktiga saker kanske inte alltid är trevliga att utföra, men de för en framåt och stöder en i livet.

Att identifiera de saker och mål som är viktiga och värdefulla för en själv ger livet en riktning och ett syfte. Värderingarna utgör grunden man bygger sitt liv på. En stabil grund gör det lättare att fatta rätt beslut.

Identifiera dina värderingar

Det är viktigt att identifiera de saker och värderingar som är viktiga för en, och att sedan leva i enlighet med dem.

Samhället förändras i snabbt takt och även värderingarna och idealen är i ständig förändring. Allt färre värderingar är bestående eller entydiga för alla i ett samhälle. Detta har lett till en situation som kallas för ett värdevakuum. Att värderingar och regler ständigt ändras kan leda till en känsla av osäkerhet.

Okunnighet kan vara salighet

Att vara nedstämd eller uppleva ett överbelastande skede i livet orsakar ofta en känsla av rådlöshet och hjälplöshet. Problemen kan då verka oöverkomliga och oändliga.

Till följd av globaliseringen framhävs allt mer komplexa etiska och moraliska problem. Även om det nu finns ett större behov av att lösa komplexa globala problem kan ingen nödvändigtvis säga hur man ska agera.

Skydda dig själv när det behövs

Om ens egna inre resurser har minskat kan den så kallade världssmärtan bli övermäktig. Ibland är det bäst att skydda sig själv från för mycket information och samla krafter i lugn och ro. Man kan till exempel välja att man skyddar sig mot nyheter eller medieinnehåll som målar upp hotfulla bilder eller förvränger verkligheten.