Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur kan man övervinna utmaningar?

Det är möjligt att hitta fungerande lösningar ifall man kan ta lite avstånd till utmaningarna i livet.

En del av de tillvägagångssätten för att lösa problem som man försöker sig på kan kännas logiska och välmenande. De kan leda till ett tillfällig lättnad, men visa sig vara ofungerande i längden. Några av dessa lösningar kan även försämra det psykiska välbefinnandet.

Stöder dina handlingar välbefinnandet?

Man kan försöka må bättre kortsiktigt genom att till exempel låta sig överväldigas av känslor, sova för mycket eller konsumera orimligt mycket underhållning, alkohol eller mat. På lång sikt hopar sig problemen dock ofta och rådlösheten ökar.

När problemen snurrar runt i tankarna som en omtumlande storm leder detta till att ångesten ökar och att sinnesstämningen sjunker.

Accepterar du dig själv?

Att öka sin livskvaliteten och uppnå en tillfredsställande vardag bygger på förmågan att kunna acceptera sig själv. Alla har olika psykiska och fysiska förmågor, talanger och psykologiska styrkor. Att hela tiden jämföra sig med andra gör det svårt att vara nöjd.

Att upprätthålla en balans

Att upprätthålla ett tillfredsställande och balanserat liv är en färdighet som kräver en förmåga att kunna bedöma hur situationer förändras samt reagera på ett lämpligt sätt. Att upprätthålla en balans kräver att man anpassar sig till många saker och att man tidvis även accepterar svåra saker och undviker att fastna vid dem för mycket.

Att upprätthålla en balans är ibland som att styra ett skepp över vågor. Kaptenen måste se målet och riktningen som man ska styra mot. Samtidigt reagerar hen dock på ett lämpligt sätt och med lämplig energi på förändrade omständigheter för att uppnå målet.

Att ta avstånd och time out

Det är ofta onödigt att försöka kämpa mot de rådande omständigheterna. Att distansera sig och ta avstånd till omständigheterna gör det lättare att bedöma vad som vore rätt tillvägagångssätt. Avståndet hjälper en att se vad som är relevant och vad som inte är det.

Ibland är det nyttigt att ta time out. Man skapar då distans till de känslor och tankar som är förknippade med situationen, och det blir lättare att se på saker ur ett bredare perspektiv.

Har du balans i ditt liv?

När man tar ett lämpligt avstånd till saker kan man lättare observera vad man är nöjd eller missnöjd med i livet. Vad vill du ha mer av? Vad vill du spendera mindre tid på? Vad vill du att ska vara annorlunda när det gäller tidsanvändningen och vilka mål du försöker uppnå?

Vad blir du utmattad av?

Bedöm om de saker, personer eller aktiviteter som du upplever att behöver förändras i sig själva tar energi. Eller handlar det mera om att du blir utmattad av det sätt som eller den omfattning de för närvarande förekommer i ditt liv?

Det kan vara så att aktiviteten, händelsen eller personen i sig inte kräver energi, men att den tid eller insats som krävs inte i nuläget främjar välbefinnandet.

Granska nuläget

Styr dina handlingar målmedvetet och med självmedkänsla närmare sådana aktiviteter som stöder ditt välbefinnande. Bromsa vid behov om det blir mycket aktiviteter.

Granska regelbundet vilken riktning ditt liv har. Gör upp långsiktiga planer som främjar ditt välbefinnande. Utgå från dina värderingar och var kreativ.

Att njuta med måtta

Ett gott liv innehåller njutning. Att njuta med måtta maximerar njutningen.

Finns det någon aspekt i ditt liv som du så att säga fastnar i och som sedan ger upphov till ångest och utmattning? Utan måttlighet kan nästan vad som helst bli en last som inte längre ökar välbefinnandet.

Om du identifierar en sådan aspekt i ditt liv kan du fundera på hurdana små steg du kan ta för att börja njuta av det med måtta.

Små förändringar är nyckeln till framgång

Ibland kan man börja ändra på något såsom sin livsstil på ett väldigt radikalt sätt. Kosten begränsas hårt på en gång och man börjar motionera med buller och bång. Detta sätt lämpar sig för en del, men majoriteten har ofta nytta av att utföra små förändringar, ett steg i taget.

Att till exempel ändra på sina matvanor lite i taget möjliggör att man inte behöver känna att allt det som varit trevligt plötsligt försvinner ur ens liv. Ett tillåtande och flexibelt tänkande fungerar vanligtvis bättre och är mer inspirerande än ett asketiskt och svartvitt sätt att förhålla sig till saker.