Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. Tarkkaavaisuusharjoitus

Tarkkaavuustaitojen opettelusta voi olla hyötyä paniikin omahoidossa. Keskitetyn tarkkaavaisuuden kautta pyritään rauhoittamaan mielen liiallinen työskentely.  

Tarkkaavaisuusharjoituksissa on tavoitteena keskittää ajatukset ja havainnointi harkitusti valittuihin kohteisiin. Tätä kautta rauhoitetaan mieli ja keho.

Mitä se tarkoittaa?

Keskitetty tarkkaavuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että henkilö tekee tietoisen valinnan siitä, mitä kohdetta hän havainnoi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita muiden havaintojen tai mieleen nousevien asioiden poissulkemista. Ne havaitaan, mutta niihin ei tarvitse tehdä mitään.

Miten se auttaa?

Harjoittelun avulla saat etäisyyttä mielessä esiintyviin ajatuksiin.

Opit, että ajatuksiin ei tarvitse automaattisesti takertua. Ajatukset tulevat ja menevät omaan tahtiinsa. Niistä voi päästää irti kuin leijasta tuulisella säällä tai halutessaan pitää kiinni.

Harjoittelun aikana mieltä ei tyhjennetä ajatuksista tai tunteista. Harkintakyky ja päätäntävalta omaan mieleen, kehoon ja ympäristöön säilyy koko harjoituksen ajan.

Harjoitus: Kohdenna tarkkaavaisuus (7:08)

Tavoite

Opit havainnoimaan mielessäsi esiintyviä ajatus- ja tunnetiloja ilman, että takerrut yksittäisiin havaintoihin.

Ohje

Harjoitteen aikana olet tietoinen kehostasi sekä ympäristöstäsi tulevista aistihavainnoista ilman, että sinun täytyisi reagoida niihin.

Valitse ennen harjoitteen alkua miellyttävä kohde, johon voit kiinnittää katseesi. Se voi olla esimerkiksi maisema, esine tai seinällä oleva kuva. Harjoituksen tekstissä käytämme visuaalisena kohteena maisemaa.

Tarkoitus ei ole tehdä erityisiä havaintoja visuaalisesta kohteesta. Kohde toimii harjoitteessa visuaalisena ankkurina, johon huomio ja tarkkaavuus kohdistetaan silloin, kun mieli pyrkii takertumaan ajatusten käsittelemiseen.

Harjoituksia on hyvä tehdä päivittäin ja joskus useammankin kerran päivässä.
  • Harjoituksia on tärkeä tehdä säännöllisesti, vähintään 2–3 viikon ajan.
  • Säännöllinen harjoittelu saa aikaan kestävämpiä muutoksia. 

Voit kuunnella tai lukea harjoituksen.

Audio file