Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten paniikkihäiriötä hoidetaan?

Paniikkikohtauksen oireet ovat hyvin fyysisiä. Usein lääkärissä käydäänkin ensin fyysisen sairauden pelossa. Ensimmäinen askel paniikkihäiriön hoidossa on siis tunnistaa oireet paniikkikohtauksiksi.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.

Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely onkin keskeistä tässä omahoito-ohjelmassa. Samalla opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista.

Voit käyttää tätä omahoito-ohjelmaa

  • itsenäisesti
  • odotellessasi muuta hoitoa
  • muun hoidon tukena
  • muun hoidon jo loputtua

Ammattilaiselta saatava apu

Paniikkihäiriön hoidossa käytetään usein psykososiaalisia hoitoja ja lääkehoitoa. Näitä voidaan antaa joko erikseen tai samanaikaisesti.

Psykososiaaliset hoidot perustuvat tutkimusnäyttöön. Vuorovaikutukseen pohjautuvia ammattilaisen toteuttamia psykososiaalisia hoitomenetelmiä ovat muun muassa psykoterapiat ja muut keskusteluhoidot. Nettiterapia pohjautuu itsenäisempään työskentelyyn.

Psykoterapia ja muut keskusteluhoidot

Psykoterapioista parhaiten toimiviksi on todettu kognitiiviset terapiat ja käyttäytymisterapiat, joihin myös tämä omahoito-ohjelma perustuu.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa opetellaan tunnistamaan ja muokkaamaan paniikkia aiheuttavia ajatuksia ja itselle haitallisia tapoja käyttäytyä. Terapiassa myös etsitään uusia keinoja rauhoittaa itseä ja opetellaan vähentämään paniikkihäiriöön liittyvää välttelyä.

Kognitiiviset käyttäytymisterapiat perustuvat malliin ajatusten ja tunteiden yhteydestä. Ajatukset, tunteet, keholliset tuntemukset ja käyttäytyminen ovat kaikki yhteydessä toisiinsa. Esimerkiksi omiin tunteisiin voi vaikuttaa muuttamalla omia ajatuksiaan ja käyttäytymistään.

Voit osallistua hoitoon yksin, puolisosi tai perheesi kanssa tai ryhmässä. Lyhyttä keskusteluhoitoa on saatavilla esimerkiksi perusterveydenhuollossa.

Psykoterapiaan voi aina hakeutua omakustanteisesti. Jos sinulla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, joka uhkaa työ- tai opiskelukykyäsi, voi sinulla olla oikeus Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan. Joillain alueilla psykoterapiaa voi saada myös julkisen terveydenhuollon myöntämällä palvelusetelillä.

Nettiterapia

Paniikkihäiriön hoitoon on saatavilla myös kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvaa nettiterapiaa. Paniikkihäiriön ​​​​​​nettiterapia on tarkoitettu paniikkikohtauksista​ kärsiville.​

Nettiterapia on omalta tietokoneelta tai älylaitteelta toteutettava hoito, jossa terapeutti tukee itsenäistä etenemistäsi.

Terapiaa teet viikoittain, ja sen kesto on noin 3–4 kuukautta.

Saat tietoa paniikkihäiriöstä, tarkastelet kuinka paniikkioireet vaikuttavat elämääsi ja valmistaudut jännittäviin tilanteisiin. Apunasi on tietosisältöjä, videoita ja harjoitteita. Nettiterapioista on oikein kohdennettuina saatu yhtä hyviä tuloksia kuin kasvokkain toteutetusta psykoterapiasta.

Jos kiinnostuit nettiterapiasta, hakeudu lääkärin vastaanotolle. Kuka tahansa lääkäri voi tehdä lähetteen nettiterapiaan. 

Nettiterapia alkaa yleensä viikon sisällä lähetteen teosta ja on Suomessa asuville maksutonta.

Lääkehoito 

Lääkehoitoa voidaan käyttää muun hoidon tukena lievittämään oireita. Lääkkeiden tarkoituksena on estää paniikkikohtausten toistuminen.

Lääkityksenä voidaan käyttää joko säännöllisesti otettavia mielialalääkkeitä tai tarvittaessa otettavia rauhoittavia lääkkeitä. Keskustele lääkärisi kanssa lääkehoidon tarpeellisuudesta.