Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas paniksyndrom?

En panikattack ger upphov till starka fysiska symtom. Det är vanligt att man först uppsöker en läkare eftersom man är rädd att man har en fysisk sjukdom. Det första steget vid behandlingen av paniksyndrom är därför att identifiera att symtomen utgör panikattacker.

Egenvårdsprogrammet för självständigt arbete

Ibland kan vårt sätt att tänka eller bete oss resultera i att vi mår sämre. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det. Då kan vi också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Du kan använda detta egenvårdsprogram

  • självständigt
  • medan du väntar på annan vård och behandling
  • som stöd till annan vård och behandling
  • när övrig vård och behandling har avslutats

Professionell hjälp

Vid behandlingen av paniksyndrom används ofta psykosociala behandlingsmetoder och läkemedelsbehandling. Dessa kan ges antingen separat eller parallellt.

Psykosociala terapier är evidensbaserade. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av professionell personal och som bygger på interaktion. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

Psykoterapi och andra samtalsterapier

Utav psykoterapierna har kognitiva terapier och beteendeterapier, som detta egenvårdsprogram bygger på, visat sig fungera bäst.

I kognitiv beteendeterapi lär du dig att identifiera och påverka panikframkallande tankar och sätt att bete sig som är skadliga för dig. Under terapin utforskar du också nya sätt att lugna dig själv och lär dig att minska undvikandet som är vanligt vid paniksyndrom.

Kognitiv beteendeterapi bygger på en modell av sambandet mellan tankar och känslor. Våra tankar, känslor, fysiska känningar och beteende är alla sammankopplade. Du kan till exempel påverka dina egna känslor genom att ändra dina egna tankar och ditt beteende.

Du kan delta i vården ensam, med din partner, din familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns att tillgå inom till exempel primärvården.

Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliterande psykoterapi med finansiellt stöd av FPA. På vissa områden i Finland kan du också få psykoterapi genom en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Nätterapi

För behandling av paniksyndrom finns kognitiv beteendeterapi tillgängligt även på nätet. Nätterapin för paniksyndrom ​​​​är avsedd för personer som lider av panikattacker.

Nätterapi är en terapi som genomförs via en egen dator eller smart enhet. En terapeut stöder dina framsteg i behandlingen.

Du deltar i terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

Du får information om paniksyndrom, får granska hur paniksymtomen påverkar ditt liv och förbereder dig för situationer som gör dig spänd. Som hjälpmedel får du information, videofilmer och övningar. När nätterapi ges i rätt tid och med rätt fokus har den visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på en mottagning.

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Vilken som helst läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandling kan användas vid sidan av annan behandling för att lindra symtom. Läkemedel används för att förhindra att panikattackerna upprepas.

Som medicinering används antingen antidepressiva läkemedel som tas regelbundet eller lugnande medel som tas vid behov. Tala med din läkare om ditt eventuella behov av en läkemedelsbehandling.