Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

6. Tunnista arvosi

Tässä harjoituksessa tulet tietoiseksi henkilökohtaisista arvoistasi. Näin voit sitoutua toimiviin ja elämääsi rakentaviin arvoihin. Arvotyöskentely antaa kestävän motivaation ajattelulle ja toiminnalle.

Tärkeisiin asioihin sitoutuminen suojaa

Se, että käytännönläheisesti määrittelee itselleen tärkeät asiat, auttaa jäsentämään maailmaa ja omaa roolia siinä.

Kun tunnistat oman paikkasi ja tarkoituksesi elämässäsi, on sinun helpompi suuntautua tavoitteidesi mukaan. Löydät arvopohjan, johon voit nojautua sisäisen tai ulkoisen ristiriidan ilmetessä. Arvot tarjoavat pysyvämmän peilin, jota vasten voit peilata asioita ja tilanteita ja josta käsin voit asettaa itselleen päämääriä.

Harjoituksesta voi olla sinulle apua, jos kärsit jostakin seuraavista oireista:

 • kyvyttömyys nauttia
 • ahdistuneisuus
 • levottomuus
 • uupumus
 • alakuloisuus
 • surumielisyys

Harjoitus: Omien arvojen kirkastaminen

Tavoite

Tunnistat omia arvojasi. Arvojen kirkastaminen auttaa motivoitumaan ja käyttämään aikaa itselle merkityksellisiin asioihin. Pohdi arvoja, joiden haluaisit toteutuvan omassa elämässäsi.

Ohje

1. Pohdi vapaasti, millaista on sinulle merkityksellinen elämä. Voit tehdä tehtävän suppeasti pohtien jotain tiettyä osa-aluetta, kuten opiskelua, tai pohtia elämää laajemmin.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

 • Millaisista asioista sinulle merkityksellinen elämä koostuu?
 • Mikä saa sinut innostumaan ja tuntemaan, että olet elossa?
 • Millaisia haaveita sinulla on ollut elämäsi aikana?
 • Ihailetko jotain henkilöä? Millainen hän on?
 • Millaista elämäsi on ollut silloin, kun olet ollut siihen kaikkein tyytyväisin?

Pohdi myös, kuvastavatko vastauksesi asioita, jotka ovat sinulle tärkeitä itsessään. Entä kertovatko ne enemmän sinun vai jonkun muun arvoista?

2. Yritä seuraavaksi löytää kuvaavia sanoja tiivistämään arvojasi. Ovatko jotkut näistä erityisen tärkeitä sinulle?

3. Pohdi lopuksi, kuinka tyytyväinen olet siihen, miten hyvin arvosi tällä hetkellä toteutuvat elämäsi eri osa-alueilla.

Huom! Omien arvojen jäsentäminen vaatii usein aikaa. Tämän tehtävän ei tarvitse tulla kerralla valmiiksi.

Loading ...