Siirry pääsisältöön

Perustietoa pakko-oireista

Pakko-oireet ovat pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja. Monilla esiintyy sekä pakkoajatuksia että pakkotoimintoja, mutta pakko-oireinen häiriö voi myös painottua näistä vain toiseen.

Pakko-oireet ovat pakkoajatuksia ja pakkotoimintoja. Monilla esiintyy sekä pakkoajatuksia että pakkotoimintoja, mutta pakko-oireinen häiriö voi myös painottua näistä vain toiseen.  

Oireet voivat olla läsnä arjessa lähes jatkuvasti tai niitä voi esiintyä vain ajoittain. 

Oireet voivat vaikeuttaa ihmissuhteita sekä aiheuttaa pelkoja ja häpeää. Pakko-oireissa ei ole kyse pysyvästä ominaisuudesta, vaan toiminnallisesta häiriöstä. Pakko-oireita voidaan hoitaa. 

Pakkoajatukset 

Pakkoajatukset ovat toistuvia ahdistavia ajatuksia, joita on vaikea tai mahdoton saada mielestä pois. Ajatukset ovat liioiteltuja tai epätarkoituksenmukaisia tilanteeseen nähden. Ihminen myös yleensä tunnistaa oireensa järjenvastaisiksi ja haluaisi päästä niistä eroon. 

Pakkoajatukset liittyvät useimmiten  

 • tartuntaan tai likaisuuteen 
 • symmetrian tai täsmällisyyden tarpeeseen 
 • pelkoon itsehillinnän menettämisestä 
 • pelkoon toisten vahingoittamisesta esimerkiksi veitsellä tai kuristamalla 
 • tiettyihin piirteisiin omassa kehossa tai ruumiin toimintoihin, kuten mahan ääniin 

Pelko voi myös kohdistua seksuaalisuuteen tai seksuaalisen itsekontrollin menettämiseen. Ajatukset voivat olla luonteeltaan myös väkivaltaisia. Tämä aiheuttaa usein häpeää ja syyllisyyttä. 

Ajatukset eivät kuitenkaan heijasta henkilön omaa arvomaailmaa, eikä niistä tarvitse potea syyllisyyttä.   

Pakkotoiminnot

Pakkotoiminnoilla ja rituaaleilla yritetään vähentää pakkoajatusten aiheuttamaa voimakasta ahdistusta. Ahdistus helpottuukin yleensä rituaalin myötä, mutta vain hetkellisesti. Pakkotoimintojen takana on usein jokin ahdistava pakkoajatus.  

Rutiinit voivat viedä aikaa useita tunteja päivässä ja aiheuttaa ahdistusta, kun liialliset pelot ja mielikuvat pyörivät jatkuvasti päässä. 

Yleisiä pakkotoimintoja ovat esimerkiksi 

 • liiallinen ja toistuva peseytyminen, kuten käsien- tai kasvojen pesu tai suihkussa käynti 
 • asioiden, kuten lukkojen tai hellan tarkistaminen, ja tämän tekeminen toistuvasti 
 • tavaroiden järjestely ja laskeminen 

Milloin on kyse pakko-oireisesta häiriöstä?  

Erilaiset pakkoajatukset ja pakkotoiminnot ovat lievempinä osa jokaisen ihmisen arkea. Jotkut ihmiset ovat taipuvaisempia tällaisiin ajatuksiin ja toimintoihin. Kyseessä ei kuitenkaan ole välttämättä pakko-oireinen häiriö. 

Pakko-oireisesta häiriöstä voi olla kyse, jos pakkoajatukset tai- toiminnot 

 • ovat vaikeita ja itsepintaisia, eikä niitä pysty vastustamaan vaikka yrittäisi 
 • eivät tuota mielihyvää, vaikka ne voivatkin lievittää hetkellisesti ahdistusta 
 • aiheuttavat ahdistusta tai häiritsevät henkilön elämää esimerkiksi viemällä liikaa aikaa, jopa useita tunteja  
 • ovat kestäneet useamman viikon, yleensä jopa vuosia 

Milloin kannattaa hakea apua pakko-oireisiin? 

Jos pakko-oireet vaikeuttavat arkea ja heikentävät toimintakykyä, kannattaa hakea ammattiapua.  

Apua on syytä hakea myös silloin, kun pakko-oireisiin liittyy muita psykiatristen häiriöiden oireita, kuten masennusta, nykimisoireita tai ahdistuneisuutta. 

Apua voi hakea esimerkiksi

 • terveyskeskuksesta
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta
 • työterveyshuollosta

Miten pakko-oireita hoidetaan? 

Pakko-oireita voi hoitaa esimerkiksi psykoterapian avulla. Terapiassa harjoitellaan ahdistuksen sietämistä, pelkojen kohtaamista sekä pakkotoimintojen viivyttämistä ja vastustamista. 

Joskus lääkityksellä voidaan lievittää pakkoajatusten ja toimintojen sekä ahdistuksen voimakkuutta.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

  Omahoito-ohjelmat

  Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

   Nettiterapia

   Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

   Sinua saattaa kiinnostaa myös