​​​Nuoruus on taakse jäävän lapsuuden suremista. Alakuloisella nuorella voi olla paha mieli tai surullinen olo, hän voi olla itkuinen, mikään ei tunnu liikuttavan tai kiinnostavan, ja on voimaton ja väsynyt olo. Vaikka ohimenevä alakuloisuus on yleistä, niin tuntemuksista on kuitenkin hyvä puhua ystävälle tai läheiselle. Itseään on myös lupa hemmotella ja tehdä jotakin sellaista, mistä saa hyvää mieltä.

Kun normaali alakuloisuus muuttuu pitkäkestoisemmaksi ja voimakkaammaksi, sitä esiintyy useimpina viikonpäivinä ja siihen liittyy samanaikaisesti muita oireita sekä vaikeuksia suoriutua omaan arkeen kuuluvista asioista, voi olla kyse masennuksesta.

MASENTUNUT NUORI

Masentunut nuori voi koulussa vetäytyä syrjään ja keskittymisvaikeudet haittaavat usein koulutyötä. Nuoren iloisuus voi olla kadonnut ja nuori saattaa käyttäytyä kuin millään ei olisi väliä. Kaveriporukat saattavat jäädä eivätkä harrastuksetkaan enää kiinnosta. Nuorella voi olla nukahtamis- ja univaikeuksia ja myös nuoren ruokahalussa voi olla muutoksia: ruokahalu on usein huono, mutta se voi myös lisääntyä ja paino vaihdella. Nuorella saattaa olla jatkuva huoli omasta kehosta ja hänellä voi olla myös fyysisiä oireita, kuten vatsakipuja, päänsärkyä tai epämääräistä kipua. Nuoren masennustiloihin voi myös liittyä itsetuhoisia ajatuksia, itsetuhoisuutta tai ajatuksia itsemurhasta, etenkin, jos masennukseen liittyy päihdeongelma. 

MASENNUKSEN SYITÄ

Masennus ei ole omaa syytä eikä välttämättä kenenkään tai minkään yksittäisen tekijän aiheuttama. Masennus voi johtua ja aiheutua monesta eri syystä. Tavallisimpia nuorten masennukseen johtavia syitä voivat olla menetykset, laiminlyönnit tai väkivalta, kaveriryhmien ulkopuolelle jääminen, kiusatuksi tuleminen tai kavereiden puute, elämänkokemukset ja vastoinkäymiset, lapsuudenaikaiset erokokemukset ja monenlaiset perheen sisäiset kuormittavat tekijät. Myös vähäinen tuki, raskailta tuntuvat odotukset ja paineet, unenpuute ja stressi sekä huoli oman paikan löytämisestä voivat kuormittaa nuorta. Vaikutusta voi myös olla perimällä, sairauksilla sekä päihteiden ja lääkkeiden käytöllä. 

LISÄÄ TIETOA NETISSÄ

Lasten ja nuorten masennus ja mielialahäiriöt (Terveyskirjasto)