Skip to main content

Depression hos unga

Otrevliga känslor som uppstår ibland, såsom nedstämdhet och sorgsenhet, är en vanlig del av livet. När normal nedstämdhet blir mer långvarig och kraftig kan det handla om depression.

Vad är depression?

Känslor är en del av livet. Till exempel är nedstämdhet, besvikelse och sorg vanliga känslor.

Alla har vi någon gång övergående sorg eller känner oss nedstämda, vilket till exempel kan vara förknippat med en svår livssituation. Situationen leder inte alltid till en depression. 

När normal nedstämdhet blir mer långvarig och kraftig kan det handla om depression. I detta fall uppträder känslan de flesta dagar i veckan, och samtidigt åtföljs den av andra symtom på depression. Det kan vara svårt att klara av normala vardagliga saker.

Känslorna kan ändras snabbt

Känsloväxlingarna kan ibland verka plötsliga och svåra. Särskilt olika obehagliga händelser och motgångar kan snabbt påverka sinnesstämningen.

I ena stunden kan man känna sig helt utan hopp för att i nästa stund känna sig som vanligt. Kraftiga och växlande känslor är ofta en vanlig del av ungdomen och uppväxten.

Vad beror depression på?

Depression är aldrig ens eget fel och orsakas inte nödvändigtvis av någon enskild faktor. Medfödda anlag och olika svåra livserfarenheter kan bidra till uppkomsten av depression.

Människor kan också utveckla olika sätt att tänka och agera som bidrar till depression. Stöd- och egenvårdsprogrammen för en närstående vuxen eller yrkesperson kan hjälpa till att identifiera och förändra dem.

Faktorer som på olika sätt påverkar uppkomsten av depression kan till exempel vara

 • ärftlig benägenhet
 • försummelser eller våld
 • små och stora förluster i livet
 • sjukdom
 • brist på vänner eller ensamhet
 • mobbning
 • familjeproblem
 • förväntningar och press som känns tung
 • oro att inte hitta sin egen plats
 • brist på sömn, motion och tillräcklig näring
 • rusmedelsanvändning

Vilka symtom kan vara förknippade med depression?

 • en långvarigt nedstämd eller irriterad sinnesstämning
 • brist på koncentration samt svårigheter i skolan
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • förändringar i aptiten
 • oförklarliga fysiska symtom (huvudvärk, illamående, muskelvärk)
 • utmattning och trötthet
 • sömnstörningar (sover för mycket, vaknar på småtimmarna, har svårt att somna om)
 • tillbakadragande och isolering
 • brist på intresse för hobbyer och trevliga saker
 • minskad funktionsförmåga och oföretagsamhet

Var och när ska jag söka hjälp? 

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte veta själv om du lider av depression.

Berätta hur du mår 

Även om det verkar svårt och meningslöst att ta upp frågan är det värt att berätta att man mår dåligt för en trygg vuxen eller en god vän.

När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den svåra situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare.

Ta Psykporten till hjälp

Hjälp kan också fås från Psykportens egenvårdsprogram, som du kan gå igenom antingen ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson. I slutet av sidan hittar du innehåll som rekommenderas vid depression.

Nätterapi är också tillgänglig för personer över 16 år. Den kräver en remiss från läkaren.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs särskilt om de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans.

Du kan söka hjälp till exempel

 • hos hälsovårdaren
 • hos skolkuratorn
 • hos skolpsykologen
 • på ungdomsstationen

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Den finska Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

  Symtomtest

  Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Nätterapier

  I huvudsak för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

  Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

  Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

  Du kanske också är intresserad av