​​Ahdistus on elämään kuuluva, inhimillinen tunne, jonka ​tehtävänä on varoittaa uhkaavista tilanteista. Ahdistus kertoo tarpeesta pysähtyä tai rauhoittua. Meistä jokaisella on joskus huolia, pelottavia, ahdistavia hetkiä, ajatuksia ja kokemuksia elämässä. Suuri työmäärä ja stressi, jokin pelottava asia kuten lääkärissä käynti, jännittävä tilanne kuten esiintyminen, tai elämänmuutos, kuten parisuhteen päättyminen, opiskelujen aloittaminen tai muuttaminen, voivat ahdistaa tai pelottaakin.

AHDISTUKSEN SYITÄ JA OIREITA

Nuoruudessa ikätoverit ja sosiaalisen arvioinnin kohteena oleminen voi aiheuttaa ahdistusta, sillä nuori on altis sosiaaliselle paineelle ja herkkä tarkkailemaan itseään. Nuori voi tuntea olevansa muita huonompi tai jollakin tapaa erilainen. Myös lisääntyvä itsenäisyys ja irrottautuminen vanhemmista voi ahdistaa ja itsenäistymiseen voi myös liittyä pelkoa omasta pärjäämisestä tulevaisuudessa. Tällaiset ajoittaiset ahdistuksen tai pelon tunteet ovat normaaliin nuoren elämään kuuluvia tuntemuksia. Tunteista on aina tärkeää puhua jonkun läheisen aikuisen kanssa, sillä jo yhteinen keskustelu voi helpottaa oloa.

Ahdistus, joka alkaa ilman syytä ja on voimakasta, hallitsematonta ja epämääräistä, ei kuitenkaan ole sama asia. Tällainen ahdistus voi olla hetkittäistä ja ilmetä kohtauksina, tai se voi olla jatkuvaa. Olo voi tuntua jatkuvasti huolestuneelta ja hermostuneelta, ärtyneeltä, levottomalta tai pelokkaalta. Erilaiset murheet palaavat toistuvasti mieleen. Ahdistus saattaa tuntua kehossa päänsärkynä, hikoiluna, sydämentykytyksinä tai rintakipuina, vatsakipuina tai lihasjännityksenä. Pitempään jatkuessa ahdistus voi olla sekä henkisesti että fyysisesti kuluttavaa, haitata arkielämää ja heikentää toimintakykyä.

LISÄÄ TIETOA NETISSÄ

Lasten ja nuorten ahdistuneisuus (Terveyskirjasto)

Mitä ovat ahdistuneisuus- ja pelko-oireiset häiriöt? (Terveyskirjasto)

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (Terveyskirjasto)

Määräkohtainen pelko (Terveyskirjasto)

Julkisten paikkojen pelko (Terveyskirjasto)

Sosiaalisten tilantei​​den pelko (Terveyskirjasto)​

Sairaud​en pelko, hypokondria (Terveyskirjasto)

Pakko-oireinen h​äiriö (Terveyskirjasto)

Panii​kkihäiriö (Terveyskirjasto)

Paniikkikohtaus (Terveyskirjasto)

Nuorten ahdistuneisuus​ ja päihteiden käyttö (THL)

Unitehdas - nuorille suunnattu tietopaketti u​​nesta (Mi​eli ry)