Skip to main content

Ångest hos unga

Ångest är en känsla som ska varna oss för hotfulla situationer. Känslan kan också framträda utan något verkligt hot. Ångest kan bli ett problem när den upprepat stör livet. 

Hur känns ångest?  

I denna text hänvisar ångest till upplevelsen av hot, rädsla, oro och spänning.

Ofta beskriver dock människorna alla slags vaga dåliga känslor som ångest. Det är bra att överväga vilken typ av känslor och tankar som är förknippade med den egna känslan av ångest. 

Speciellt i tonåren är känslorna ofta intensiva och kan också ändra plötsligt. Man kan känna sig helt utan hopp och snart må bra igen.

Ångest kan framträda som 

 • en obestämd känsla av spändhet  
 • olika rädslor inför framtiden  
 • andningssvårigheter  
 • koncentrationssvårigheter och rastlöshet  
 • sömnproblem  
 • hjärtklappning, darrningar, svettningar eller yrsel  
 • bröstsmärta, ont i magen eller muskelspänning  

Vilken typ av ångest är en del av det normala livet?  

Var och en av oss har ibland bekymmer, rädslor och ångestfyllda situationer. Ångest kan till exempel orsakas av  

 • besök hos läkare   
 • skolmåltider 
 • oro inför framtiden 
 • att vara åtskild från de närstående 
 • ett spännande framträdande
 • att parförhållandet tagit slut  
 • att man inlett studier
 • flytt till ett nytt hem

Speciellt när man är ung kan det kännas att man på något sätt är annorlunda eller sämre än andra. Man kan uppleva mycket socialt tryck i vänkretsen eller bland andra ungdomar och börjar då lätt granska sig själv. 

En större självständighet och frigörelse från föräldrarna kan också orsaka ångest. Att bli självständig kan också orsaka rädsla för hur man klarar sig i framtiden.   

Sådana tillfälliga känslor av ångest eller rädsla är en del av det normala livet i ung ålder. Det är alltid viktigt att prata om dem med en närstående vuxen person, eftersom en gemensam diskussion kan redan få dig att må bättre.  

När är ångest ett problem?  

Ångest kan bli ett problem när den till stor del stör livet. Problematisk ångest leder också vanligtvis till att man undviker vissa situationer, platser eller människor. I detta fall är ångesten ofta intensiv och obestämbar. Den kan också börja oväntat utan någon uppenbar orsak.  

Ångest kan vara tillfällig och framträda som anfall. Den kan också vara kontinuerlig. Du kan känna dig ständigt orolig och nervös, irriterad, rastlös eller rädd. Du påminns om olika bekymmer gång på gång.   

Övning

Ångestsurfa

Varför?

När ångesten är intensiv är det naturligt att försöka bli av med den ångestfyllda känslan på alla tänkbara sätt. 

Ett ångestfyllt sinne kan i svåra stunder ta till metoder som ger tillfällig lindring, men som på lång sikt inte hjälper till att vinna kampen mot ångesten. Till dessa hör t.ex:

 • Att ta sig ur situationen
 • Skälla på andra
 • Skada sig själv 
 • Användning av rusmedel

Denna övning hjälper dig att lära dig att stanna kvar och agera i situationer trots starka känslor. På så sätt kommer känslan av ångest gradvis att förlora sitt grepp.

Tanken är att lära sig ett nytt sätt att förhålla sig till ångest: Ångesten är som en våg som kommer in och växer sig stor, men som alltid till slut avtar. Termen ångestsurfa kommer från det faktum att även om du inte kan hindra att vågor (=ångest) uppstår så kan du lära dig att surfa på dem.

Hur?

När du märker att din ångest blir starkare i vissa situationer kan du testa på att ångestsurfa:

 • Lägg märke till din ångest. Påminn dig själv om att det inte är farligt: det är bara en övergående känsla.
 • Tänk på vad du håller på med. Börja ångestsurfa genom att fokusera på detaljerna i det som pågår just nu. Börja inte göra något annat för att bli fri från ångesten, utan fortsätt med det som du hade för avsikt att göra.
 • Iaktta, lyssna på och känn efter vad som händer i omgivningen. Tala till dig själv om sakerna som du gör. Lämna ängslan åt sitt öde.

Fortsätt tills ängslan inte längre stör dig.

Slutligen ska du belöna dig själv för att ha stannat kvar i situationen.

Var och när ska jag söka hjälp? 

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte själv veta om du lider av ångest.

Berätta hur du mår 

Även om det verkar svårt och meningslöst att ta upp frågan är det värt att berätta att man mår dåligt för en trygg vuxen eller en god vän. När man berättar om sin situation är man inte längre ensam i den svåra situationen. Då blir också ofta de egna känslorna och tankarna klarare.

Ta Psykporten till hjälp

Hjälp kan också fås från Psykportens egenvårdsprogram, som du kan gå igenom antingen ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson. I slutet av sidan hittar du innehåll som rekommenderas för ångest.

Nätterapi är också tillgänglig för social ångest. Den kräver en remiss från läkaren. Nätterapi för personer över 16 år erbjuds också för andra problem.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs särskilt om de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans.

Du kan söka hjälp till exempel

 • hos hälsovårdaren
 • hos skolkuratorn
 • hos skolpsykologen
 • på ungdomsstationen

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till med ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för knepiga situationer
 • peptalk från andra unga

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

  Symtomtest

  Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

    Nätterapier

    Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

    Du kanske också är intresserad av