Skip to main content

Ångest

Alla upplever ångest ibland. Ångest är en känsla vars funktion är att varna för hotfulla situationer. Ångest indikerar behovet av att stanna upp eller lugna ner sig. Om ångesten kvarstår bör du söka hjälp.

Info om ångest

Översättningsarbetet till svenska är i full gång, mera info om ångest kommer snart!

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Ångestförfrågan

Symtomförfrågningarna hjälper dig bedöma hur allvarliga dina symtom är. I samband med resultatet får du också tips om vad du ska göra till näst.

Egenvårdsprogrammen för ångest

Flera egenvårdsprogram på svenska kommer snart.

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande när du oroar dig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Du kanske också är intresserad av dessa teman

Flera teman på svenska kommer snart.