Vuxna » Pages » default

Välkommen till Psykporten för vuxna!

Psykporten.fi är en riksomfattande nättjänst som utvecklats av yrkesutbildad personal inom social- och hälsovården. Tjänsten kan användas av vem som helst och man kan söka hjälp såväl åt sig själv som sina närstående. Tjänsten är även till nytta för yrkespersoner. Psykporten.fi står till din tjänst alltid när du behöver den!

Psykporten för vuxna är avsedd för alla som är intresserade av frågor gällande vuxnas psykiska hälsa och frågor som berör rusmedelsanvändning. Ungdomar har sin egen tjänst, Psykporten för unga.


Populärt i Psykporten: