Skip to main content

Egenvårdsprogram

Egenvårdsprogrammet för en chockerande händelse (Mieli rf)

Mieli rf:s självhjälpsprogram SELMA (på finska) innehåller information och vägledning för krissituationer i livet.

Vem rekommenderas SELMA för

SELMA har utvecklats till stöd för självständig hantering av en chockerande händelse. Självhjälpsprogrammet för traumatiska kriser är ett 8 veckor långt självhjälpsprogram för vuxna som varit med om en enskild chockerande händelse. 

Den chockerande händelsen kan till exempel vara

  • att parförhållandet tagit slut
  • en närståendes död
  • en allvarlig sjukdom
  • en trafikolycka

Vem är SELMA inte lämpligt för

  • Det är oftast lättare att hantera chockerande händelser när det gått en tid sedan händelsen.  
  • Programmet rekommenderas inte om psykoterapiprocessen för närvarande pågår.
  • För dem som har upplevt långvarig traumatisering (t.ex. upprepat våld i hemmet eller en närståendes missbruksproblem) är programmet inte lämpligt.
  • Självhjälpsprogrammet är riktat till vuxna.

Mer information

SELMA - självhjälpsprogrammet för traumatiska kriser är en samling texter och uppgifter för personer som har upplevt en enskild chockerande händelse.

Självhjälpsprogrammet innehåller text och uppgifter om åtta teman som kan användas för att hantera en traumatisk händelse och hitta stöd för att klara sig.

SELMA bygger huvudsakligen på psykoedukation. Med psykoedukation avses handledning och rådgivning i samband med till exempel sjukdom eller en viss livssituation.

SELMA självhjälpsprogram (på finska)

För hantering av en chockerande händelse