Skip to main content

Församlingarnas stöd för den psykiska hälsan

Många församlingar erbjuder verksamhet som främjar den psykiska hälsan. Be om mer information från din närmaste församling. Kyrkans familjerådgivning erbjuder stöd i familje- och relationsrelaterade problem.

De största kristna samfunden i Finland är Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Ortodoxa kyrkan i Finland. När man söker kyrkans stöd spelar tro eller medlemskap i kyrkan ingen roll.

Kyrkornas grundläggande uppdrag är att hjälpa och stödja människor när de har det svårt. Det är främst diakoniarbetet som utför detta grundläggande uppdrag. Diakoner och diakonissor står till tjänst direkt för medborgarna men även i samarbete med bland annat social- och hälsovården samt olika organisationer.

Nationellt stöd

På nationell nivå erbjuds stöd av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Man kan få samtalsstöd på svenska per telefon och via en nätjour och chattjänst.

Regionalt stöd

Det finns stora regionala skillnader i kyrkornas verksamhet. Detaljerad information om verksamheten i ditt område finner du på den lokala församlingens webbplats och i församlingstidningarna. Du får också information genom att ringa direkt till kyrkans diakoniarbete inom ditt området eller den part som svarar för kyrkans verksamhet, till exempel kyrkoherdeämbetet.

Diakoniarbetet stöder i många livssituationer

De kyrkoanställda diakonerna och diakonissorna hjälper personer som genomgår svåra livssituationer. Även präster och kyrkans familjearbetare erbjuder stöd.

Samtalen med kyrkans anställda är konfidentiella.

Exempel på stöd som kyrkan erbjuder

Ensamhet och utslagning

Genom sin verksamhet försöker kyrkan lindra samhälleliga problem såsom ensamhet och utslagning. Man kan få hjälp med en svår livssituation och träffa andra via kyrkans aktiviteter, kamratgrupper, närståendearbete och hembesök.

Sorg och förlust

Kyrkans anställda ger stöd i personliga livskriser, till exempel att en närstående har gått bort eller insjuknat.

Verksamhet ordnas för alla åldersgrupper – barn, unga personer och vuxna. Kyrkan erbjuder samtalsstöd och organiserar gruppverksamhet såsom sorgegrupper för dem som har förlorat en närstående.

Församlingarna samarbetar med kommunerna med att ordna krisarbete. Kyrkans anställda kan delta i debriefingen, dvs. den psykologiska genomgången efter en potentiellt traumatisk händelse, och hjälpa till att ordna kristerapi.

Familjerådgivning för familjer

Syftet med kyrkans familjerådgivning är att stödja familjer. Man kan bland annat diskutera problem i parförhållandet eller i familjen. Man kan kontakta familjerådgivningen själv, med sin partner eller som familj. Familjerådgivningen kontaktas via evangelisk-lutherska kyrkans webbplats.

Regionalt stöd

Det finns stora regionala skillnader i kyrkornas verksamhet. Detaljerad information om verksamheten i ditt område finner du på den lokala församlingens webbplats och i församlingstidningarna. Du får också information genom att ringa direkt till kyrkans diakoniarbete inom ditt området eller den part som svarar för kyrkans verksamhet, till exempel kyrkoherdeämbetet.

Diakoniarbetet stöder i många livssituationer

De kyrkoanställda diakonerna och diakonissorna hjälper personer som genomgår svåra livssituationer. Även präster och kyrkans familjearbetare erbjuder stöd.

Samtalen med kyrkans anställda är konfidentiella.

Exempel på stöd som kyrkan erbjuder

Ensamhet och utslagning

Genom sin verksamhet försöker kyrkan lindra samhälleliga problem såsom ensamhet och utslagning. Man kan få hjälp med en svår livssituation och träffa andra via kyrkans aktiviteter, kamratgrupper, närståendearbete och hembesök.

Sorg och förlust

Kyrkans anställda ger stöd i personliga livskriser, till exempel att en närstående har gått bort eller insjuknat.

Verksamhet ordnas för alla åldersgrupper – barn, unga personer och vuxna. Kyrkan erbjuder samtalsstöd och organiserar gruppverksamhet såsom sorgegrupper för dem som har förlorat en närstående.

Församlingarna samarbetar med kommunerna med att ordna krisarbete. Kyrkans anställda kan delta i debriefingen, dvs. den psykologiska genomgången efter en potentiellt traumatisk händelse, och hjälpa till att ordna kristerapi.

Familjerådgivning för familjer

Syftet med kyrkans familjerådgivning är att stödja familjer. Man kan bland annat diskutera problem i parförhållandet eller i familjen. Man kan kontakta familjerådgivningen själv, med sin partner eller som familj. Familjerådgivningen kontaktas via evangelisk-lutherska kyrkans webbplats.

Psykisk ohälsa och missbruk

Kyrkan kan erbjuda stöd i allmänna problem med hälsan, men även specifikt för problem med den psykiska hälsan eller missbruk. Kyrkan erbjuder till exempel samtalsstöd, gruppmöten, meningsfulla aktiviteter och kamratstöd.

Kyrkans anställda kan även bli ombedda att delta i den vård som ordnas av någon annan part. De kan till exempel delta i nätverksarbete eller besöka ett sjukhus, fängelse eller någon annan institution.

Oro för att klara av ekonomin eller vardagen

Kyrkans anställda försöker också hjälpa till med vardagliga problem med hjälp av diskussion, vägledning och konkreta råd.

Diakoniarbetet handlar om att diskutera bekymren och ta reda på orsakerna till dem. Man kan be diakonen om vägledning och råd eller till exempel hjälp med att uträtta ärenden på ett ämbetsverk eller fylla i ett formulär. Kyrkorna kan i viss utsträckning också bidra med mathjälp eller kläddonationer.

Kyrkan förebygger utslagning av i synnerhet barn och unga genom att hjälpa dem ekonomiskt med medel från Tukikummit-stiftelsen. Dessa medel kan sökas för att täcka utgifterna för hobbyverksamhet eller läromedel.

Vill du engagera dig i kyrkans verksamhet?

Det är möjligt att engagera sig som volontär i kyrkans verksamhet. Gå med i kyrkans verksamhet om du vill  prova på olika aktiviteter, bli mer delaktig och få mer innehåll i vardagen.

Psykisk ohälsa och missbruk

Kyrkan kan erbjuda stöd i allmänna problem med hälsan, men även specifikt för problem med den psykiska hälsan eller missbruk. Kyrkan erbjuder till exempel samtalsstöd, gruppmöten, meningsfulla aktiviteter och kamratstöd.

Kyrkans anställda kan även bli ombedda att delta i den vård som ordnas av någon annan part. De kan till exempel delta i nätverksarbete eller besöka ett sjukhus, fängelse eller någon annan institution.

Oro för att klara av ekonomin eller vardagen

Kyrkans anställda försöker också hjälpa till med vardagliga problem med hjälp av diskussion, vägledning och konkreta råd.

Diakoniarbetet handlar om att diskutera bekymren och ta reda på orsakerna till dem. Man kan be diakonen om vägledning och råd eller till exempel hjälp med att uträtta ärenden på ett ämbetsverk eller fylla i ett formulär. Kyrkorna kan i viss utsträckning också bidra med mathjälp eller kläddonationer.

Kyrkan förebygger utslagning av i synnerhet barn och unga genom att hjälpa dem ekonomiskt med medel från Tukikummit-stiftelsen. Dessa medel kan sökas för att täcka utgifterna för hobbyverksamhet eller läromedel.

Vill du engagera dig i kyrkans verksamhet?

Det är möjligt att engagera sig som volontär i kyrkans verksamhet. Gå med i kyrkans verksamhet om du vill  prova på olika aktiviteter, bli mer delaktig och få mer innehåll i vardagen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av