Skip to main content

Hur kan jag själv påverka min psykiska hälsa?

Det är viktigt att stanna upp och fundera över hur du på bästa möjliga sätt kunde klara av vardagen och vad du själv kunde göra för att orka bättre.

Ta hand om dig själv

Välbefinnandet i vardagen har en stark inverkan på det psykiska välbefinnandet.

När man mår bra löper även vardagen ofta smidigt och kräver inte stora ansträngningar.  Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag.

Man kan påverka sitt välbefinnande med små vardagliga medvetna förändringar. Motion, sömn och att göra saker man njuter av är viktiga hörnstenar för en smidig vardag. Likaså är det viktigt att ha kontakt med andra. Även kosten har en stor inverkan på det psykiska välbefinnandet och humöret.

Granska din vardag utifrån de delområden som anges nedan.

  • Finns det i ditt liv tillräckligt många av de saker som finns listade?
  • Vilka saker skulle du kunna ändra på i din vardag?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.

Egenvårdsprogram

Ifall du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom kan du med hjälp av de olika egenvårdsprogrammen förbättra ditt välbefinnande. Egenvårdsprogrammen består av information och olika övningar.

Nätterapier

Nätterapi innebär att man utför olika uppgifter på egen hand på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på de symtom man har ger respons på övningarna och svarar på eventuella frågor. Man behöver en läkarremiss till nätterapin.

Du kanske också är intresserad av