Skip to main content

Hur kan jag själv påverka min psykiska hälsa?

Det är viktigt att stanna upp och fundera över hur du på bästa möjliga sätt kunde klara av vardagen och vad du själv kunde göra för att orka bättre.

Vardagslivet påverkar den psykiska hälsan

Vardagliga aktiviteter har en stark koppling till psykiskt välbefinnande. Människan är en helhet, där allt påverkar allt.

Meningsfulla aktiviteter och sociala relationer är viktiga för det psykiska välbefinnandet. Kroppens välbefinnande påverkar sinnets välbefinnande eftersom hjärnan är en del av kroppen.

Vad är välbefinnande i vardagen?

När du mår bra går vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan bidrar meningsfulla dagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm till god hälsa.

Rutiner kan ibland kännas överväldigande, särskilt om du har problem med din psykiska hälsa. Att göra förändringar kan kännas överväldigande när livet är stressigt.

I en svår livssituation finns det ingen anledning att försöka fixa eller förändra allt. Lägg märke till vad som redan fungerar bra i ditt dagliga liv. Håll fast vid dessa saker.

Ta hand om dig själv

Välbefinnandet i vardagen har en stark inverkan på det psykiska välbefinnandet.

När man mår bra löper även vardagen ofta smidigt och kräver inte stora ansträngningar.  Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag.

Man kan påverka sitt välbefinnande med små vardagliga medvetna förändringar. Motion, sömn och att göra saker man njuter av är viktiga hörnstenar för en smidig vardag. Likaså är det viktigt att ha kontakt med andra. Även kosten har en stor inverkan på det psykiska välbefinnandet och humöret.

Granska din vardag utifrån de delområden som anges nedan.

  • Finns det i ditt liv tillräckligt många av de saker som finns listade?
  • Vilka saker skulle du kunna ändra på i din vardag?

Reflektera

Vad har du själv märkt som påverkar ditt välbefinnande?

  • När mår du som bäst?
  • När mår du som sämst?

Lyssna på dig själv

Att lyssna på sig själv är viktigt när man gör förändringar i sitt dagliga liv.

  • Ibland är det värt att gå utanför sin bekvämlighetszon för att hitta rutiner som fungerar bättre. 
  • Andra gånger är det viktigt att tillåta sig själv att vara ofullkomlig och sänka sina krav.

Kan du identifiera vilken av dessa du behöver mer av just nu?

I följande video förklarar en expert hur sömn, mat, motion, sociala relationer och meningsfulla aktiviteter främjar psykisk hälsa.

I följande video berättar människor om hur vardagliga rutiner påverkar deras psykiska hälsa.

Tänk på dina framsteg

Tänk på en tid då du kunde ta hand om dina grundläggande behov på ett sätt som kändes enkelt och rätt för dig. Det kan vara en längre period i ditt liv, eller kanske bara en dag eller ett kortare ögonblick. Vad hjälpte dig då?

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av