Skip to main content

Symtomtest

Med hjälp av testerna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är.
Fler test kommer snart.

Vad är symtomtest?

Psykportens test för självbedömning är avsedda att göra det lättare att bedöma och följa upp det egna psykiska välbefinnandet.

Du kan fylla i symtomtestet oavsett om du har en diagnos eller inte. Resultatet av undersökningen ger dig också tips om vad du bör göra till näst. Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Din totalpoäng lagras anonymt för statistik och eventuell forskning.

Kom ihåg

Resultatet av testerna är alltid riktgivande. Man kan inte utgående från något enskilt test ställa diagnos på en psykisk störning. Om du vill ha en professionell bedömning av din situation, kontakta primärvården eller din egen vårdgivare.

Alla symtomtest