Skip to main content

Symtomtest för ätstörningar (SCOFF)

Testet riktar sig främst till normal- och underviktiga personer som vill utvärdera sin inställning till sin kropp och mat. Om du är överviktig och känner att maten eventuellt dominerar ditt liv för mycket, bör du i stället fylla i Matvanetestet (BES). Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

 

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Bedöm vid varje påstående i vilken mån beskrivningen passar in på din nuvarande situation.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

© BMJ, 1999. 

Översättning till finska: Hautala, L., Liuksila, P. R., Räihä, H., Väänänen, A. M., Jalava, A., Väinälä, A., & Saarijärvi, S. (2005). Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen varhainen toteaminen kouluterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti, 60(45), 4599-4605. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.