Skip to main content

Symtomtest för ätstörningar (SCOFF)

Testet riktar sig främst till normal- och underviktiga personer som vill utvärdera sin inställning till sin kropp och mat. Om du är överviktig och känner att maten eventuellt dominerar ditt liv för mycket, bör du i stället fylla i Matvanetestet (BES). Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Jos olet ylipainoinen ja sinusta tuntuu, että ruoka saattaa hallita elämääsi liiaksi, kannattaa sinun täyttää Syömistapakysely. Kyselyn löydät Mielenterveystalon oirekyselyistä.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete.

 

Kom ihåg

Om du vill att yrkespersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Bedöm vid varje påstående i vilken mån beskrivningen passar in på din nuvarande situation.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

© BMJ, 1999. 

Översättning till finska: Hautala, L., Liuksila, P. R., Räihä, H., Väänänen, A. M., Jalava, A., Väinälä, A., & Saarijärvi, S. (2005). Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen varhainen toteaminen kouluterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti, 60(45), 4599-4605. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.