Skip to main content

Symtomtest för tvångssymtom (OCI-R)

Med detta test kan du bedöma hur svåra dina eventuella tvångssymtom är.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan om hur man ska besvara frågorna och poängsättningen.

Du kan svara på testet anonymt. Dina svar sparas inte.

Kom ihåg

Om du vill att vårdpersonal inom hälso- och sjukvården bedömer din situation ska du kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Välj det alternativ som bäst beskriver hur mycket upplevelsen har besvärat eller stört dig under den senaste månaden.

Loading form ...

Tolka poängen

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängsumman du fick.

Källa: Foa, E.B., Huppert, J.D., Leiberg, S., Hajcak, G., Langner, R., et al. (2002). The Obsessive Compulsive Inventory: Development and validation of a short version. Psychological Assessment, 14, 485–496. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

I egenvårdsprogrammen hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammen finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan ta del av programmet i din egen takt och på tider som passar dig.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av ett symtomtest kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Beroende på dina resultat får du även alternativ på vad du kunde göra som följande steg.