Pakkoajatukset ja –toiminnot

Avainsanat: mieleen tunkevat ajatukset, toimintoihin juuttuminen, toistuva tarkistelu, rituaalit, obsessiot, kompulsiot

  • Pakkoajatukset ovat toistuvia itselle vieraita ahdistavia ajatuksia, joita on vaikea tai mahdoton saada mielestä pois tai painaa taka-alalle.
  • Pakkoajatukset liittyvät usein hygieniaan, järjestykseen, sairauksien pelkoon tai epäilyyn siitä, että on vahingossa satuttanut jotakuta. Ne voivat olla luonteeltaan myös väkivaltaisia tai seksuaalisia. Tästä johtuen pakkoajatukset saattavat herättää syyllisyyttä ja voimakasta ahdistusta. Ne ovat kuitenkin yleensä täysin vaarattomia, eivätkä tavallisesti lisää väkivallan teon riskiä.
  • Pakkoajatusten kanssa esiintyy monesti pakkotoimintoja. Niissä henkilön täytyy pakonomaisesti tehdä/toistaa tiettyä toimintoa, kuten käsienpesua tai varmistaa, että hella on varmasti sammutettu. Pakkotoiminnot voivat liittyä esimerkiksi peseytymiseen, asioiden järjestämiseen, laskemiseen ja asioiden tarkastamiseen.

Lue lisää

Pakkoajatukset ja -toiminnot pakko-oireisessa häiriössä

  • Ohimenevät pakkoajatukset ovat hyvin tavallisia. Toistuvina ja kärsimystä aiheuttavina ne liittyvät usein johonkin mielenterveyden häiriöön. Pakko-oireisen häiriön lisäksi ne voivat liittyä esimerkiksi masennukseen, muihin ahdistuneisuushäiriöihin, syömishäiriöihin tai Touretten oireyhtymään.
  • Pakko-oireisessa häiriössä henkilö tyypillisesti tunnistaa omien pakkoajatustensa ja -toimintojensa hyödyttömyyden. Yleensä pakkoajatuksia yritetäänkin painaa mielestä pois siinä onnistumatta.
  • Pakkoajatukset eivät heijastele henkilön omaa arvomaailmaa. Väkivaltaisten tai muuten sopimattomien pakkoajatusten kanssa kamppaileva henkilö ei siis ole väkivaltainen ihminen. Päinvastoin, pakko-oireisesta häiriöstä kärsivät eivät käytännössä koskaan toteuta pelkäämiään tekoja. Pakkoajatuksista ei siis tarvitse kantaa syyllisyyttä, eikä niitä tarvitse hävetä.
  • Pakkotoimintojen tarkoituksena on lievittää pakkoajatusten luomaa ahdistuksen tunnetta tai estää jotakin pahaa tapahtumasta. Ne helpottavatkin ahdistusta yleensä hetkeksi, kunnes pakkoajatus nousee mieleen uudelleen.
  • Pakko-oireista häiriötä voidaan hoitaa tehokkaasti esimerkiksi kognitiivisella käyttäytymisterapialla ja mielialalääkkeillä. Myös tiedon saaminen pakkoajatusten luonteesta ja vaarattomuudesta usein vähentää niihin liittyvää ahdistusta ja parantaa elämänlaatua.

Lisää tietoa verkossa

Pakko-oireinen häiriö (Terveyskirjasto)

Omahoito

​​​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Pakko-oireiden omahoito

Kirjallisuutta

Stenberg, J., Suvanto-Witikka, R., Koivisto, E., Holi, M. & Joffe, G (2015). Irti pakko-oireisesta häiriöstä.

Foa, E. B. & Wilson, R. (2008). Kerrasta poikki - vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. ​​​