Mustasukkaisuuden omahoito

Mustasukkaisuus on normaali ja yleisinhimillinen tunne. Jos liiallinen mustasukkaisuus kuitenkin häiritsee itseä tai kumppania, voi tämä ohjelma auttaa paremmin ymmärtämään tunnetta ja selviytymään sen kanssa. Ohjelma on tarkoitettu sekä mustasukkaisuutta kokeville että mustasukkaisuuden kohteille. Omahoito-ohjelman antaa tietoa mustasukkaisuudesta sekä tarjoaa työkaluja sen kanssa selviytymiseen. Ohjelmassa on tehtäviä, joita voi tehdä joko yksin tai yhdessä kumppanin kanssa.

Huom! Tämä omahoito-ohjelma on tarkoitettu sellaisen mustasukkaisuuden hoitoon, mihin ei liity väkivaltaa tai sen uhkaa. Jos suhteessa esiintyy väkivaltaa tai sen uhkaa, on kaikkien osapuolten turvallisuuden varmistaminen ensisijaista. Väkivaltaan on tärkeää hakea apua.

Kun tarvitset kiireellistä apua, soita yleiseen hätänumeroon 112. Muussa tapauksessa ota yhteyttä poliisiin, sosiaaliviranomaisiin, rikosuhripäivystykseen, turvakotiin tai muuhun auttavaan tahoon.


Omahoito-ohjelma on tuotettu yhteistyössä Väestöliiton kanssa.​


Mitä mustasukkaisuus on?

Melkein jokainen ihminen tuntee joskus mustasukkaisuutta. Ei ole aina helppo erottaa, milloin on kysymys aiheellisesta ja milloin aiheettomasta mustasukkaisuudesta. Tämä osio auttaa sinua hahmottamaan, millaista on normaali ja millaista puolestaan liiallinen mustasukkaisuus.

Mustasukkaisuuden kanssa selviytyminen

Tässä osiossa harjoittelet mustasukkaisuuden tunteen kanssa selviytymistä. Osiossa tutustut tarkemmin omaan mustasukkaisuuteen sekä siihen liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Lisäksi harjoittelet uusia rakentavia vuorovaikutustapoja.

Suunta eteenpäin

Kun olet harjoitellut tulemaan paremmin toimeen mustasukkaisuuden kanssa, on aika keskittyä suotuisan muutoksen ylläpitämiseen. Joskus omahoidon jälkeen kaipaa kuitenkin myös muuta apua mustasukkaisuuden hoitoon. Tästä osiosta löydät tietoa siitä, mistä muualta voit apua ja tukea saada.