Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för svartsjuka!

Känner du starka känslor av svartsjuka? Väcker din partners svartsjuka ångest i dig? Vill du få stöd för att hantera svartsjuka? Ifall det förekommer för mycket svartsjuka i ditt parförhållande kan du ha nytta av det här egenvårdsprogrammet.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Svartsjuka är en normal och allmänmänsklig känsla. Detta egenvårdsprogram hjälper dig att bättre förstå känslan och kunna hantera den.

Programmet riktar sig både till personer som upplever svartsjuka och personer som svartsjukan riktas mot. Programmet ger information om svartsjuka och erbjuder verktyg för att hantera den. I programmet finns också uppgifter som man kan göra antingen själv eller tillsammans med sin partner.

Tanken med programmet är att behandla en form av svartsjuka som inte innefattar våld eller hot om våld. Om det förekommer våld eller hot om våld i ett parförhållande måste man i första hand säkerställa att alla parter är säkra samt söka hjälp för våldet.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • helt anonymt – du behöver inte ange personuppgifter eller logga in
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst.

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt, på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta egenvårdsprogram har utformats som ett samarbetsprojekt. Samarbetsorganisationerna är Befolkningsförbundet och HUS Psykiatri.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig om svartsjuka, om orsakerna till svartsjuka och hur den kan ta sig uttryck.

Det är inte alltid lätt att dra en gräns mellan normal och överdriven svartsjuka. I den här delen lär du dig att skilja på normal och överdriven svartsjuka. Du lär dig också att förstå vad svartsjuka beror på.

2. VERKTYG

I den andra delen får du göra praktiska övningar för att öka ditt välbefinnande.

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation.

Du får lära känna din svartsjuka och de tankar, känslor och beteenden som är kopplade till den. Dessutom får du öva på konstruktiva interaktionssätt.

Det finns övningar både för den svartsjuka parten och för den som svartsjukan riktas mot.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen får du mer information om hur en god kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet.

Du får också länkar till övrigt innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Det här är också ett verktyg för vårdpersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Professionell personal kan ge stöd och vägledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behöver man vanligtvis träffas 1–3 gånger. Då kan man till exempel diskutera de tankar som övningarna väcker och vilka övningar som är mest lämpliga.

Vad är ett egenvårdsprogram?

  • Det bygger på evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva.
  • Det består av tre delar.
  • Det innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Var som helst, när som helst

Du kan göra övningarna när som helst när du har tid, och du kommer åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan till exempel sätta dig vid datorn med en kopp kaffe och lära dig mer om ämnet.

Du kan lära dig metoder som främjar ditt välbefinnande

I Psykportens egenvårdsprogram hittar du information om hur du kan förbättra din livskvalitet genom små medvetna förändringar. Även små saker kan göra stor skillnad.

Obs! Tveka inte att söka hjälp om du känner att du lider av allvarliga symtom!