Paniikin omahoito

Koetko joskus paniikki- tai ahdistuskohtauksia, joihin liittyy esimerkiksi sydämen tykytystä, hengitysvaikeuksia tai vapinaa? Hämmentävätkö nämä kohtaukset sinua tai oletko säikähtänyt niitä? Oletko huomannut vältteleväsi tiettyjä tilanteita tai paikkoja kohtausten pelossa? Kyse voi olla paniikkikohtauksista. Tämä omahoito-ohjelma voi auttaa sinua pääsemään irti paniikkikohtauksista ja niihin liittyvistä peloista.

Paniikin omahoito-ohjelma sisältää tietoa paniikista ja harjoituksia, joilla voit saada paniikin tuntemuksesi hallintaan. Omahoito-ohjelma perustuu paniikkihäiriön hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin.

Paniikin omahoito-ohjelma sopii kaikille, jotka tunnistavat lieviäkin paniikkikohtaukseen viittaavia oireita ja jotka haluaisivat päästä näistä oireista eroon. Omahoito-ohjelman läpikäyminen ei siis edellytä paniikkihäiriön diagnoosia. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Voit suorittaa sen kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai oireesi ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.

 

MISTÄ PANIIKKIHÄIRIÖSSÄ ON KYSE?

Paniikki on lyhytkestoista äärimmäistä ahdistusta. Paniikin tarkoituksena on auttaa meitä toimimaan ripeästi ja tehokkaasti vaaran uhatessa. Paniikkikohtauksesta on kyse, kun paniikki syntyy ilman todellista ulkoista uhkatekijää. Tällaisten kohtausten toistuessa saattaa kehittyä mielenterveyden häiriö, jota nimitetään paniikkihäiriöksi.

IRTI PANIIKISTA

Tässä luvussa tutustutaan toimivaksi todettuihin tapoihin vähentää ja lievittää paniikkikohtauksia. Pyrkimyksenä on päästä eroon välttelystä ja paniikkiin liittyvistä peloista. Näitä tavoitetta kohti edetään kohtaamalla paniikin oireita ja paniikkia aiheuttavia asioita pieni askel kerrallaan.

Suunta eteenpäin

Kokonaisvaltainen kehon ja mielen hyvinvointi vaikuttaa riskiin saada paniikkikohtauksia. Sallivamman suhtautumisen opetteleminen ja tietyt elämäntapamuutokset voivat auttaa paniikin ja ahdistuksen tunteiden hallinnassa.