Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för panik

Tags: Panik

Har du upplevt panikattacker? Undviker du vissa situationer eller platser på grund av panikattacker? Egenvårdsprogrammet för panik hjälper dig att bli fri från panikattacker och de rädslor som är förknippade med dessa.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Detta egenvårdsprogram för panik hjälper dig att bli fri från panikattacker och de rädslor som är förknippade med dessa. Egenvårdsprogrammet för panik passar alla som känner av även lindriga symtom som tyder på panikattack. Du behöver inte ha en diagnos.

Det här egenvårdsprogrammet är till för lindriga och medelsvåra symtom. Du kan använda programmet vid sidan av annan behandling eller självständigt.

Du kan använda egenvårdsprogrammet för panik

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att det ska finnas information och hjälp tillgängligt för alla snabbt, på ett lättåtkomligt sätt och med låg tröskel.

För unga finns det ett egenvårdsprogram för ångest, som även behandlar panik:

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om känslan av panik och panikattacker.

Du får information om orsakerna till panik och relaterade symtom. Du lär dig känna igen hur en panikattack utvecklas.

Du kan också bedöma intensiteten i dina symtom. Dessutom får du information om hur du behandlar känslan av panik och panikattacker.

2. VERKTYG

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring. Du utmanar dina tankar och handlingsmönster.

Du lär dig hur det lönar sig att agera under en panikattack. Du lär dig avslappning och att visa medkänsla med dig själv.

Du observerar hur ofta du upplever känslan av panik. Du övar på att sluta undvika och istället möta paniken.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du kan bedöma hur dina symtom har förändrats.

Du får lära dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig att upprätthålla resultaten som du uppnått.

Du får också information om var du vid behov kan söka hjälp.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan till och med ta en kaffepaus vid datorn medan du läser på om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.