Parisuhteen kartoitus

Parisuhteen omahoito aloitetaan kartoittamalla parisuhde. Voit tehdä tämän osion yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa. Osiossa keskitytään myös tarkastelemaan hieman, mitä parisuhteella oikein tarkoitetaan ja millaisia vaiheita siihen liittyy.

  Kehittyvä parisuhde

Kun kaksi erilaista ihmistä rakastuu, he elävät pesänrakennuksen ensimmäistä vaihetta. Silloin pari kokee toisensa erityisiksi. He tuntevat olevansa ainutlaatuisia, valittuja ja onnellisia.

Parisuhdeonnen jatkuvuuteen vaikuttaa hyvin paljon se, miten pari suhtautuu ongelmiin ja miten kumpikin hallitsee tunteitaan. Yhtä tärkeää on se, mihin kumpikin kiinnittää huomionsa, ja millä tavalla kumpikin osoittaa tunteitaan turhautuessaan.

Parisuhteen vaikeudet eivät ole merkki huonosta parisuhteesta. Ne ovat merkki siitä, että te kehitytte parina. Parisuhde on kuin polku jota kuljetaan ja jonka varrella koko ajan opitaan uutta.

Kun pari on yhdessä ja kumpikin ponnistelee tunteakseen toisensa paremmin ja ollakseen onnellisia, he lähentyvät toisiaan. Erityisesti suhteen alussa pari sulautuu yhteen. Vasta myöhemmin kumpikin haluaa taas eriytyä omana itsenään. Tämä on aivan luonnollista. Jos yhteensulautumisen vaihe on menossa ohi, onneksi olkoon! Olette päässeet ”jatkoon” ja parisuhteenne kehittyy.

Joskus kahden rakastavaisen eriytyminen aiheuttaa ahdistusta. Alatte huomata toisissanne puutteita. Haluatte ehkä viettää enemmän aikaa yksin tai kavereiden kanssa, vaikka yhä rakastatte puolisoa.

Tämä parisuhteen vaihe opettaa teille korvaamattomia uusia taitoja parina: parhaimmillaan se on rakentavaa konfliktin ratkaisua, neuvottelua ja kompromisseja.

Kun pari hyväksyy sen, että parisuhde kehittyy ja muuttuu alun jälkeen, kumpikin voi ottaa vastuuta omasta onnellisuudestaan ja kumpikin voi parhaansa mukaan tuoda parisuhteeseen omia vahvuuksiaan. Rakkaus ei ole hävinnyt minnekään mutta kumpikin on uudessa tilanteessa; vastuussa itsestään. Kuinka hyvä puoliso sinä haluat olla?

Joskus alun symbioosista vapautuminen sujuu eri tahtiin. Yksi on valmis eriytymään, mutta toinen vielä takertuu. Tätä käsitellään myöhemmin.

”Se, että yksi puolisoista joustaa kohtuuttomasti toiveistaan, ei lisää parisuhdeonnea.”

 Parisuhteen tukipylväät ja korjaavat keskustelut

Eläessään yhdessä parisuhdetta ja parisuhteen arkea, parin tukipylväät antavat luottamusta tulevaisuuteen. Samanaikaisesti tulee näkyviin asioita, joiden yhteinen kehittäminen hyvässä hengessä auttaa parisuhdeonnen ylläpidossa. Kukaan ei ole parhaimmillaan joka hetki. Kun parit kohtaavat normaaleja yhdessä elämisen vaikeuksia, silloin tarvitaan kaikkia niitä tukipylväitä, joita parisuhteeseen on ajan kuluessa rakentunut.

Jokaiseen parisuhteeseen jossain kohtaa kuuluu epävarmuutta ja avoimia olevia kysymyksiä. Korjaavilla keskusteluilla voitte poistaa parisuhteenne epävarmuutta. Korjaavat keskustelut myös lisäävät molempien uskoa parisuhteen jatkumiseen onnellisena. Kummankaan ei tarvitse käyttää hyökkää tai puolustaudu – menetelmää riidoissanne, kun alatte hyväksyä toisenne erillisinä, joskus eri tavalla ajattelevina ihmisinä. Näistä vaikeuksista eteenpäin pääseminen yleensä lisää läheisyyttä. Teistä tulee tiimi. Ja kun tiimi toimii, olette parina vahvempia kuin kumpikaan teistä yksin.

”Parisuhdeonnelle on tärkeää, että kumppanit ovat samankaltaisia arvoiltaan, ajankäytöltään ja elintavoiltaan.” Väestöliiton perhebarometri 2009”

Kummankin arvot, ihanteet ja esimerkki parisuhteesta ohjaavat sitä, miten parisuhteessa ollaan. Jos joku tavoittelee kovin vähäistä parisuhdeonnea, todennäköisesti hän saa juuri niin vähän kuin tilaa. Valmistatko itseäsi pettymykseen sanomalla ”En kaipaa mitään ruusutarhaa”? Vähään tyytyminenkin on itseään toteuttava ennuste. Onnellisuuden toive on täysin oikeutettu parisuhteessa. Miettikää siis kummatkin, minkälaisen parisuhteen haluaisitte, ja kuinka onnellisia haluaisitte olla jatkossakin?

”Vähemmän aikaa yhdessä viettävät parit ovat vähemmän tyytyväisiä parisuhteeseensa. Väestöliiton perhebarometri 2009”

Tehtävä: Työväline tukipylväiden korjaamiseksi on korjaava keskustelu

 Me tiiminä

”Parisuhdeonnea lisäävät molempien hyvät teot toisilleen”

Monelle parisuhde, joka toimii kuin tiimi, on ihanne. Myös te kaksi voitte olla lopulta tiimi. Tärkeää on ymmärtää, miten sitoutuminen toiseen vahvistaa teitä tiiminä.

Kun pari alussa ihastuu ja tukeutuu toisiinsa, heillä on haaveita siitä, millainen heidän tulevaisuudestaan tulee. Parisuhdetiimi ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Se vaatii aikaa ja luottamusta. Kumpikin tiimin jäsen odottaa toisen tekevän parhaansa tiimin onnistumiseksi. Joskus on vaikeampaa tehdä itse parhaansa. Rakastunut odottaa toiselta hemmottelua, ja hän saattaa unohtaa että niin se kumppaninkin odottaa sitä! Tiimin onnistumiseksi tarvitaan paljon herkkyyttä toisen tarpeille, mutta myös taitoja ilmaista omia. Tiimiksi kehittyminen ei ole helppoa, mutta sen tuoma tyytyväisyys on verratonta. Ollessaan tyytyväinen tiimiin, pari voi yhdessä kiivetä vaikeuksien yli. Tiimin edellytys on joustavuus ja enimmäkseen onnistunut vuorovaikutus. Tästä syntyy vahva pohja, jota tiimi tarvitsee.

Tiimi tarvitsee yhteisen päämäärän, unelmia, joita kohden kurkottaa. Keskustelkaa unelmistanne usein. Suunnitelkaa, miettikää ja tehkää päätöksiä yhdessä.

Mistä tunnistat hyvän parisuhdetiimin? Tiimi on sitoutunut, ja tiimissä kumppanit osoittavat toisilleen arvostusta. Kumppanit nojautuvat toisiinsa. Tiimi ei pelkää erimielisyyksiä vaan selvittää ne. Tiimillä on yhteinen unelma. Tiimissä saa epäonnistua ja pyytää apua kun ei osaa tai jaksa.

Pareilla, jotka toimivat kuin tiimi, on paljon läheisyyttä ja vähän etäisyyttä. Joskus se voi ahdistaa toista. Kuuntele tiimisi toista puolikasta ja anna hänelle tilaa.

Parisuhde ja yhdessä eläminen tiiminä merkitsevät hyvin paljon arkisia rutiineja, jotka voivat sujua hyvin tai aiheuttaa paljon kitkaa. Parisuhteen omahoito-ohjelmassa opimme kiinnittämään huomiota parisuhdetta vahvistaviin seikkoihin. Hyvässä parisuhteessa osataan vahvistaa ja kannustaa toista ja joskus katsoa hankaluuksia sormien välistä. Tärkeämpää on kiittää vahvuuksista.

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo parisuhteen vahvistamisen keinoista.

Mitkä ovat sinun vahvuutesi, joita käytät parin ja perheen hyväksi arkielämässä teidän tiimissänne? Missä asioissa hyötyisit kumppanisi kannustuksesta ja tuesta? Entä mitä kumppanisi vahvuuksia sinä voisit huomioida ja tukea? Mitä ominaisuuksia voisit vahvistaa hänessä?

Tehtävä: Kiitä puolisoa ja kannusta.

”Kun epävarmuus yhdessä pysymisestä vähenee, sitoutuminen lisääntyy ”

  Toimivan parisuhteen merkit

Katso parisuhteen peruselementtejä oheisesta roadmapista. 

Katso videolta, kun Parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaranen kertoo, millaisia ovat hyvän parisuhteen merkit ja milloin olisi syytä hankkia apua parisuhteeseen.

​​​