Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för parförhållandet!

Funderar ni över ert förhållande? Vill ni lättare kunna lösa problem? Vill ni ha mer glädje och värme i ert förhållande?

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?  

Verktygen i detta egenvårdsprogram kan vara användbara om du behöver en förändring i ditt parförhållande eller om du haft en kris i ditt förhållande. Programmet passar ändå alla som vill reflektera över sitt parförhållande.

Detta program innehåller information och övningar som hjälper er att hitta en bättre gemensam dialog och sätt att hantera kriser.

Du kan gå igenom programmet ensam, men det effektivaste sättet är att gå igenom det tillsammans med din partner.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Detta egenvårdsprogram har genomförts som ett samarbetsprojekt. Samarbetsorganisationer: Befolkningsförbundet och HUS Psykiatri.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får ni lära er om parförhållanden och vilka faktorer som bygger upp och vilka som belastar dem.

Ni kan hitta sätt att interagera bättre och arbeta som ett team.

2. VERKTYG

Övningarna utgör kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan ni kartlägga och fundera på olika lösningar.

Med hjälp av övningarna kan ni förbättra kommunikationen med varandra och hantera problem och kriser i ert förhållande. Ni utmanar era sätt att tänka och agera. Ni får konkreta råd om hur ni kan gå vidare.

Om ni vill kan ni göra alla övningar eller välja de som känns mest lämpliga för er.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar ni blicken mot framtiden.

Ni får mer information om hur kontroll över vardagen och ett balanserat liv påverkar psyket och välbefinnandet. Ni lär er att upprätthålla resultaten som ni uppnått.

Ni får också information om var ni vid behov kan söka hjälp.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta egenvårdsprogram 

  • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva  
  • består av tre delar  
  • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen   

Var som helst, när som helst   

Programmet är alltid tillgängligt när ni har tid, och ni kan komma åt materialet dygnet runt, var ni än befinner er. Titta på videorna på mobilen eller ta en kaffepaus tillsammans och gör övningarna.

Ni kan lära er sätt att stödja ert välbefinnande

Ni håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för ert parförhållande. Vad bra att ni vill jobba för ert förhållandes bästa! Programmet hjälper er på vägen mot det liv ni vill ha. 

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det är oundvikligt när ni strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att vara snälla mot er själva. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni kan återhämta er.

Obs! 

Tveka inte att söka hjälp om någon av er eller båda upplever att symtomen är allvarliga!