Luonnon vaikutus hyvinvointiin

Elinympäristömme vaikuttaa merkittävästi hyvinvointiimme. Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä vähentää sairastavuutta ja lisää onnellisuutta. Useat asiat vaikuttavat siihen, millaisessa ympäristössä viihdymme ja millaisesta ympäristöstä saamme hyvinvointia. Luonnon näkeminen, kokeminen ja aktiivinen luonnossa tekeminen lisäävät tutkimusten mukaan ihmisten hyvinvointia monella tapaa. Luonnosta saatavat hyvinvointivaikutukset tulevat nopeasti ja pysyvät pitkään.

Perinteisesti luonto on merkinnyt suomalaisille paljon. Viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muutokset ovat pikku hiljaa heikentäneet luontosuhdettamme, erityisesti lasten ja nuorten luontosuhdetta.

Kaupunkien tiivistyminen ja kasvaminen asettaa haasteita viheralueiden rakentamiselle, ja luonnontilaiset alueet vetäytyvät yhä kauemmas. Kuitenkin kaikkien kaupunkien keskustojen läheisyydestä löytyy puistoja tai luonnontilaisia alueita, eikä lähimpään luonnonpuistoonkaan ole useimmiten pitkä matka.

Yhteys luontoon koetaan kaupungistumisesta huolimatta tärkeäksi, ja se näkyy suomalaisten vapaa-ajan käytössä. Iso osa vapaa-ajan toiminnoistamme liittyy ulkoiluun ja luontoon. Yksilöllistä vaihtelua tietenkin on. Vähemmistö suomalaisista on aitoja urbaaneja ihmisiä, joille luonto ei merkitse kovinkaan paljoa. Suuri osa suomalaisista pitää edelleen luontoa erittäin tärkeänä, ja enimmäkseen suomalaiset ovat jotain urbaanin ja luontoihmisen väliltä.

Tutkimusten mukaan luonnon läheisyys elinympäristössä voi vähentää sairastavuutta ja lisätä onnellisuutta.

Luonnon merkittävimmät hyvinvointivaikutukset