Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till programmet för välbefinnande från naturen!

Visste du att bara att vistas i naturen sänker blodtrycket, lindrar stress och förbättrar humöret? Detta program innehåller information om naturens inverkan på välbefinnandet.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Detta program är lämpligt för alla som vill förbättra sitt välbefinnande. Programmet kan hjälpa dig om du är stressad eller befinner dig i en svår livssituation. Du kan dock använda programmet när som helst.

Du kan använda programmet 

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om naturens inverkan på välbefinnandet.

Du kan lära dig hur naturen påverkar välbefinnandet och hur du kan få in naturupplevelser i din vardag. Du får idéer och sätt för att med hjälp av naturen få stöd för orken och det psykiska välbefinnandet.

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar.

Övningarna utvecklar dina mindfulness-färdigheter. De kombinerar skogens naturliga hälsoeffekter med välbefinnandeeffekterna av att öva mentala färdigheter. Du får nya avslappningsmetoder i din vardag.

I den här delen finns det också videor som låter dig njuta av naturen även när det av en eller annan anledning inte är möjligt att själv gå ut i naturen.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den här delen hittar du ytterligare länkar till annat innehåll i Psykporten, till exempel symtomtester och egenvårdsprogram.

Se efter om något av dem lämpar sig för dig.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Detta egenvårdsprogram

  • bygger på beprövade metoder som påvisats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen

Var som helst, när som helst 

Programmet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Du kan åstadkomma en förändring

Du håller på att starta ett program som ger stöd och verktyg för din situation. Fint att du jobbar för ditt eget välmående. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det hör till saken när män strävar efter bestående förändringar. Var alltså inte för sträng mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så att du får återhämta dig.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.