Siirry pääsisältöön

Ikääntyminen ja elämänmuutokset

Tietyt muutokset ja menetykset ovat eläkeiässä aiempaa todennäköisempiä, ja niitä osataan ennakoida. Niihin liittyy kuitenkin aina luopumista, sopeutumista sekä uuden opettelua. 

Muutokset ja menetykset ovat aina tilaisuuksia henkiseen kasvuun. Ikääntyminen tarjoaa oivalluksia herättävän näköalapaikan itseen ja elämään.  

Eläkkeelle jääminen  

Eläkkeelle jääminen herättää monenlaisia tunteita: helpotusta, innostusta, pelkoja ja luopumista. Luopuminen työroolista ja -yhteisöstä on usein haikeaa ja edellyttää surutyötä, vaikka edessä olisikin monella tapaa odotettu aika.  

Huolestuttaako sinua eläkkeen aikainen toimeentulo? Se on usein ensimmäisiä pohdinnan kohteita, koska eläke on palkkatuloja vähäisempi. Huoli toimeentulosta voi kuormittaa mielenterveyttä. Myös palveluiden ja avun saatavuus voi huolestuttaa.  

Herättääkö eläkkeelle jääminen tunteen elämän tarkoituksen katoamisesta? Eläkkeelle jääminen pudottaa osan ikääntyvistä aluksi tyhjän päälle. Sopeutumisvaikeuksien riski kasvaa, jos elämäsi ja ystäväpiirisi ovat olleet hyvin työkeskeisiä. Riski kasvaa myös silloin, jos sairaus tai työttömyys tuo eläkkeelle jäämisen eteesi yllättäen.  

Onkin hyvä miettiä eläkkeelle jäämistä mielen hyvinvoinnin säilyttämisen ja vahvistamisen kannalta. Keskustele toverin kanssa, joka on jo aiemmin jäänyt eläkkeelle. Siitä voi olla apua. Voit myös hakeutua eläkkeelle valmentavalle kurssille.  

Totuttelun jälkeen eläkkeellä olo lisää useimpien tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Monet muutaman vuoden eläkkeellä olleet kuvaavat elävänsä elämänsä parasta aikaa. Voit viettää vapaa-ajan itsellesi mielekkäiden harrastusten parissa ja kokeilla uusia asioita. Myös ihmissuhteille jää enemmän aikaa.

Muuttuva elämänpiiri  

Ihmissuhteet kannattelevat iästä riippumatta. Ihmissuhteiden laatu on vähintään yhtä tärkeää kuin tapaamisten määrä. Eniten hyvinvointiasi tukee yhteydenpito ja yhdessäolo elämänpiiriisi kuuluvien luotettavien ja merkityksellisten ihmisten kanssa.  

Riitaisat tai haastavat ihmissuhteet voivat puolestaan kuluttaa voimavarojasi. Olennaisinta on, kuinka itse tilanteesi koet. Raskaatkin ihmissuhteet voivat olla merkityksellisiä, mielekkäitä tai ainakin opettavaisia. 

Osallistuminen ja vuorovaikutus tuovat vaihtelua ja merkitystä arkeen. Siksi myös löyhemmät ja lyhytaikaisemmat ihmissuhteet lisäävät hyvinvointia. Erilaiset yhteisöt tai vapaaehtoistoiminta tarjoavat mahdollisuuksia jakaa kokemuksia, auttaa muita ja tehdä kiinnostavia asioita yhdessä.  

Hakeudu itsellesi mieluisten elämysten pariin. Taide ja kulttuuri tarjoavat uusia oivalluksia, samaistumisen kohteita ja tunnekokemuksia. Luonnossa liikkuminen vahvistaa mielen ja kehon hyvinvointia. 

Elä itsesi näköistä elämää – myös eläkeläisenä. Elämäntavat ja -tyylit ovat yksilöllisiä ja vaihtelevia. Työelämän jälkeen arkielämän merkitys usein kasvaa, jolloin on tärkeää pystyä vaikuttamaan arjen kulkuun.  

 Fyysinen vanheneminen ja sairaudet  

Tutun sanonnan mukaan vain keho vanhenee, mutta mieli pysyy samana. Peilistä katsoo joku toinen, vanha ihminen, vaikka itsestä tuntuu samalta kuin ennenkin. Monille ikääntyminen tarkoittaa juuri fyysistä vanhenemista: ikä tuntuu ja näkyy kehossa.  

Fyysinen vanheneminen muuttaa toimintakykyä. Voit joutua luopumaan rakkaista harrastuksista tai paikoista. Myös kodin sisällä liikkuminen voi ennen pitkää vaikeutua – joskus maton reunakin voi olla liian korkea. Se haastaa sekä sisun että luovuuden. Miten sopeudun uuteen tilanteeseen? Millaisia vaihtoehtoja ja selviytymiskeinoja voin kehittää?  

Liikkumisen vaikeudet ja toisen apuun tukeutuminen voivat olla koettelevia muutoksia. Itsemääräämisentunteen säilyttäminen on tärkeää avun tarpeesta huolimatta.  

Mitä konsteja sinä olet keksinyt ratkaisemaan arjen pieniä ongelmia? Millaisia haastavista elämäntilanteista opittuja selviytymiskeinoja juuri sinulla on? Miten olet oppinut hyväksymään kehossasi tapahtuvia muutoksia? Näitä asioita on hyödyllistä ja antoisaa seurata.  

Menetykset ja luopuminen  

Eläkeiässä toimintakykysi ja elämäsi eri roolit tulevat mitä todennäköisimmin muuttumaan. Työroolista tai mieluisista harrastuksista tai paikoista luopuminen voi vaatia surutyötä. Oman tai läheisen ihmisen sairastuminen tai yksin jääminen ovat pelottavia asioita.  

Leskeksi jäämiseen liittyy puolison menettämisen lisäksi muutoksia arjessa, sosiaalisissa suhteissa sekä usein myös taloudellisessa tilanteessa. Kuka nyt laittaa ruokaa tai maksaa laskut?  

Menetysten sattuessa kohdalle elämäntaidoille ja mielen voimavaroille on käyttöä. Luopuminen vaatii henkistä joustavuutta ja luovuuttakin. Toisaalta muutokset voivat myös opettaa.  

Hankalat elämäntilanteet edellyttävät ongelmanratkaisukeinoja, sinnikkyyttä kestää epämukavuutta sekä uskoa siihen, että muutoksista voi syntyä jotain uutta. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa? 

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös