Skip to main content

Åldrande och livsförändringar

Vissa förändringar och förluster är mer sannolika i pensionsåldern än tidigare, och därmed kan de i viss mån förutses. De är dock ändå alltid förknippade med att avstå från något, anpassa sig och lära sig något nytt.

Förändringar och förluster utgör alltid möjligheter till att utvecklas på ett psykologiskt plan. Att bli äldre innebär en möjlighet att få ett mer insiktsfullt perspektiv på sig själv och livet.

Att bli pensionär

Att bli pensionär väcker många slags känslor: lättnad, iver, rädsla och förlust. Att avstå från arbetsrollen och -gemenskapen känns ofta vemodigt och förutsätter ett sorgearbete, även om man på många sätt har en efterlängtad tid framför sig.

Är du orolig för din försörjning som pensionerad? Det är ofta ett av de första saker man funderar över, eftersom pensionen är mindre än lönen. En oro för försörjningen kan ha en negativ inverkan på den psykiska hälsan. Tillgången till tjänster och hjälp kan också vara en anledning till oro.

Väcker pensioneringen en känsla av att meningen med livet försvinner? Pensioneringen kan för vissa äldre till en början kännas som att man tappar fotfästet. Risken för anpassningssvårigheter ökar om ditt liv och din vänkrets har varit mycket arbetscentrerad. Risken ökar också om sjukdom eller arbetslöshet gör att du plötsligt måste avgå med pension.

Det är därför bra att tänka på pensionen i termer av att bevara och stärka det psykiska välbefinnandet. Prata med en kamrat som redan tidigare har gått i pension. Det kan hjälpa. Du kan också söka dig till en kurs som förbereder dig inför pensioneringen.

Efter att man har vant sig ökar tillfredsställelsen och lyckan hos de flesta. Många som har varit pensionärer i några år beskriver att de lever den bästa tiden i sitt liv. Du kan tillbringa din fritid med hobbyer som är meningsfulla för dig och prova på nya saker. Det finns också mer tid för relationerna med andra.

En föränderlig livsmiljö

Relationer bär oavsett ålder. Kvaliteten på relationerna är minst lika viktig som hur ofta man träffas. Ditt välbefinnande stöds mest av kontakt till och samvaro med pålitliga och betydelsefulla människor i din omgivning.

Däremot kan konfliktfyllda eller svåra relationer förbruka dina resurser. Det viktigaste är hur du själv upplever din situation. Även svåra relationer kan vara betydelsefulla, meningsfulla eller åtminstone lärorika.

Delaktighet och interaktion ger variation och mening i vardagen. Därför ökar också ytligare och kortvarigare relationer välbefinnandet. Olika organisationer eller frivilligverksamhet erbjuder möjligheter att dela erfarenheter, hjälpa andra och göra intressanta saker tillsammans.  

Sök dig till upplevelser som du gillar. Konst och kultur erbjuder nya insikter, saker att relatera till och känslomässiga upplevelser. Att röra sig i naturen stärker psykets och kroppens välbefinnande.

Lev ett sådant liv som du vill – även som pensionär. Levnadsvanor och livsstilar är individuella och varierande. Efter arbetslivet ökar ofta vardagens betydelse, och då är det viktigt att kunna påverka hur vardagen löper.

 Fysiskt åldrande och sjukdomar

Det sägs att det bara är kroppen som åldras, medan psyket förblir detsamma. Det är någon annan gammal människa som tittar tillbaka på dig i spegeln, även om man känner sig likadan som förut. För många betyder åldrande just fysiskt åldrande: åldern börjar kännas och synas i kroppen.

Fysiskt åldrande förändrar funktionsförmågan. Du kan vara tvungen att avstå från kära hobbyer eller platser. Även att röra sig inomhus i hemmet kan småningom bli svårare – ibland kan till och med mattkanten vara för hög. Det utmanar både ens kraft och kreativitet. Hur anpassar jag mig till den nya situationen? Vilka alternativ och copingmetoder kan jag utveckla?

Svårigheter att röra sig och att förlita sig på en annan persons hjälp kan vara prövande förändringar. Att upprätthålla känslan av självbestämmande är viktigt trots hjälpbehovet.

Vilka knep har du kommit på för att lösa små vardagsproblem? Hurdana metoder för att klara dig, som du har lärt dig av utmanande livssituationer, har just du? Hur har du lärt dig att acceptera de förändringar som sker i din kropp? Dessa saker är användbara och givande att följa med.

Att förlora andra och behöva avstå från saker

I pensionsåldern kommer din funktionsförmåga och de olika rollerna i ditt liv sannolikt att förändras. Att avstå från arbetsrollen, angenäma hobbyer eller platser kan kräva sorgearbete. Det kan vara skrämmande om man själv eller en närstående blir sjuk eller om man blir ensam.

Att bli änka eller änkling innebär utöver själva förlusten även förändringar i vardagen, de sociala relationerna och ofta även i den ekonomiska situationen. Vem är det nu som lagar mat eller betalar räkningarna?

I händelse av förlust är det bra att ha livskunskaper och psykiska resurser. Att avstå kräver psykologisk flexibilitet och även kreativitet. Samtidigt kan man även lära sig något av förändringarna.

Svåra livssituationer kräver problemlösningsmetoder och att man kan stå ut med att det känns obekvämt. Man behöver tillit till att förändringarna kan föra med sig något nytt och positivt.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom så kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av