Skip to main content

Åldrande och livsförändringar

Vissa förändringar och förluster är mer sannolika i pensionsåldern än tidigare, och de kan förutses. Med de är ändå alltid förknippade med att avstå, anpassa sig och lära sig något nytt. 

Förändringar och förluster utgör alltid möjligheter till mental utveckling. Åldrandet ger en möjlighet att få ett insiktsfullt perspektiv på sig själv och livet.  

Att bli pensionär  

Att bli pensionär väcker många slags känslor: lättnad, iver, rädsla och avstående. Att avstå från arbetsrollen och -gemenskapen känns ofta vemodigt och förutsätter ett sorgearbete, även om man på många sätt har en efterlängtad tid framför sig.  

Är du orolig för din försörjning under pensionen? Det är ofta ett av de första saker man funderar över, eftersom pensionen är mindre än lönen. Oro för försörjningen kan belasta den psykiska hälsan. Tillgången till tjänster och hjälp kan också vara en anledning till oro.  

Väcker pensioneringen en känsla av att meningen med livet försvinner? Pensionering kan till en början kännas som att tappa fotfästet för vissa äldre. Risken för anpassningssvårigheter ökar om ditt liv och din vänkrets har varit mycket arbetscentrerad. Risken ökar också om sjukdom eller arbetslöshet gör att du plötsligt måste avgå med pension.  

Det är därför bra att tänka på pensionen i termer av att bevara och stärka det psykiska välbefinnandet. Prata med en kamrat som redan tidigare har gått i pension. Det kan hjälpa. Du kan också söka dig till någon kurs som förbereder dig inför pensioneringen.  

Efter att man har vant sig ökar tillfredsställelsen och lyckan hos de flesta. Många som har varit pensionärer i några år beskriver att de lever den bästa tiden i sitt liv. Du kan tillbringa din fritid med hobbyer som är meningsfulla för dig och prova nya saker. Det finns också mer tid för människorelationer.

En föränderlig livsmiljö  

Relationer bär oavsett ålder. Kvaliteten på relationerna är minst lika viktig som hur ofta man träffas. Ditt välbefinnande stöds mest av kontakt till och samvaro med pålitliga och betydelsefulla människor i din omgivning.  

Däremot kan konfliktfyllda eller utmanande relationer förbruka dina resurser. Det viktigaste är hur du själv upplever din situation. Även tunga relationer kan vara betydelsefulla, meningsfulla eller åtminstone lärorika. 

Delaktighet och interaktion ger variation och mening i vardagen. Därför ökar också ytligare och kortvarigare relationer välbefinnandet. Olika organisationer eller frivilligverksamhet erbjuder möjligheter att dela erfarenheter, hjälpa andra och göra intressanta saker tillsammans.  

Sök dig till upplevelser som du gillar. Konst och kultur erbjuder nya insikter, saker att relatera till och känslomässiga upplevelser. Att röra sig i naturen stärker psykets och kroppens välbefinnande. 

Lev ett sådant liv som du vill – även som pensionär. Levnadsvanor och livsstilar är individuella och varierande. Efter arbetslivet ökar ofta vardagens betydelse, och då är det viktigt att kunna påverka hur vardagen löper.  

 Fysiskt åldrande och sjukdomar  

Det sägs att det bara är kroppen som åldras, medan psyket förblir detsamma. Det är någon annan gammal människa som tittar tillbaka på dig i spegeln, även om man känner sig likadan som förut. För många betyder åldrande just fysiskt åldrande: åldern börjar kännas och synas i kroppen.  

Fysiskt åldrande förändrar funktionsförmågan. Du kan vara tvungen att avstå från kära hobbyer eller platser. Även att röra sig inomhus i hemmet kan småningom bli svårare – ibland kan till och med mattkanten vara för hög. Det utmanar både ens kraft och kreativitet. Hur anpassar jag mig till den nya situationen? Vilka alternativ och hanteringsmetoder kan jag utveckla?  

Svårigheter att röra sig och att förlita sig på en annan persons hjälp kan vara prövande förändringar. Att upprätthålla känslan av självbestämmande är viktigt trots hjälpbehovet.  

Vilka knep har du kommit på för att lösa små vardagsproblem? Hurdana metoder för att klara dig, som du har lärt dig av utmanande livssituationer, har just du? Hur har du lärt dig att acceptera de förändringar som sker i din kropp? Dessa saker är användbara och givande att följa.  

Förluster och avstående  

I pensionsåldern kommer din funktionsförmåga och de olika rollerna i ditt liv sannolikt att förändras. Att avstå från arbetsrollen, angenäma hobbyer eller platser kan kräva sorgearbete. Det är skrämmande om man själv eller en närstående blir sjuk eller om man blir ensam.  

Att bli änka eller änkling innebär förutom att man förlorar sin partner också förändringar i vardagen, de sociala relationerna och ofta även i den ekonomiska situationen. Vem lagar nu mat eller betalar räkningarna?  

I händelse av förlust är det bra att ha livskunskaper och mentala resurser. Att avstå kräver mental flexibilitet och även kreativitet. Samtidigt kan man även lära sig något av förändringar.  

Svåra livssituationer kräver problemlösningsmetoder, uthållighet att uthärda obehag samt tro på att förändringarna kan leda till något nytt. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa? 

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammen för:

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av