Siirry pääsisältöön

F10.4 Alkoholidelirium

Tässä kerrotaan alkoholideliriumin diagnoosista sekä kulusta ja hoidosta.

Alkoholin vieroitusoireiden vaikeaa muotoa kutsutaan alkoholideliriumiksi. Sen diagnostinen termi on delirium tremens. 

Alkoholidelirium on lyhytkestoinen, mutta hengenvaarallinen tila. Se kehittyy pitkäaikaisen ja runsaan alkoholinkäytön lopettamisen seurauksena. Se alkaa yleensä 2–3 päivän kuluttua lopettamisesta.  

Kriteerit 

Alkoholidelirium on sekavuustila, johon liittyy ruumiillisia häiriöitä. Tavallisia oireita ovat sekavuus ja tajunnan hämärtyminen siten, että tietoisuus ja tarkkaavaisuus häiriintyvät. 

Lisäksi siihen liittyy usein aistiharhoja eli hallusinaatioita. Ne ovat aistimuksia, jotka koetaan ilman vastaavaa ulkoista ärsykettä. Tällöin henkilö näkee, kuulee, tuntee, maistaa tai haistaa jotakin, jota ei todellisuudessa ole olemassa. 

Alkoholideliriumiin voi liittyä myös tilanteita, joissa aistikokemus tulkitaan väärin. Esimerkiksi tuolin varjo saattaa näyttää henkilöltä tai naapurista kuulunut kolahdus saattaa kuulostaa aseella ampumiselta.   

Tavallisia ovat myös harhaluulot, kiihtymys, unettomuus, uni-valverytmin häiriintyminen sekä autonomisen hermoston yliaktiivisuus. Häiriöön saattaa liittyä myös merkittävää vapinaa sekä kouristeluja. 

Tila syntyy, kun henkilö, joka on käyttänyt alkoholia pitkään ja on siitä voimakkaan riippuvainen, vieroittautuu alkoholista täydellisesti tai osittain.  

Sairauden kulku ja ennuste

Alkoholideliriumia ilmenee 1–5 %:lla vieroitusoireiden vuoksi hoitoon hakeutuneista. Se kestää hyvin hoidettuna tavallisesti 3–5 vuorokautta. 

Aiemmin alkoholideliriumiin liittyi merkittävän suuri kuolleisuus, mutta hoitojen kehittymisen myötä se on huomattavasti laskenut. Edelleen alkoholidelirium voi kuitenkin pienellä osalla potilaista johtaa koomaan tai kuolemaan. 

Toistuvat vieroitusoireet voivat lisätä alttiutta uusille sairausjaksoille.  

Deliriumin kokeminen voi olla pelottavaa. Joillekin potilaille voi aiheutua siitä traumaperäinen stressihäiriö.  

Omahoito ja hoito 

Alkoholidelirium on hengenvaarallinen tila, jossa henkilö ei yleensä itse ymmärrä tilaansa eikä kykene vastaamaan itsestään. Se vaatii aina osastohoitoa sairaalassa tai vieroitushoitoyksikössä. 

Jos alkoholideliriumia epäillään, tulee aina kutsua ambulanssi tai olla yhteydessä päivystävään lääkäriin. On tärkeää, että sekava potilas toimitetaan nopeasti hoitoon.  

Somaattiseen yleishoitoon kuuluvat muun muassa deliriumiin liittyvien nestetasapainohäiriöiden, oheissairauksien ja komplikaatioiden hoito.  

Tärkeää on aluksi saada potilas rauhoittumaan. Siinä käytetään usein lääkehoitoa. Alkoholideliriumin lääkehoidossa varmin tutkimusnäyttö on bentsodiatsepiineista. 

Tärkeää hoidossa on myös antaa tietoa häiriöstä. Tietoa annetaan, kun akuutti tilanne on ohi ja potilas pystyy sitä vastaanottamaan.  

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös