Siirry pääsisältöön

F93 Lapsuudessa alkavat tunne-elämän häiriöt

Tässä kerrotaan lapsuudessa alkavien tunne-elämän häiriöiden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Lapsuudessa alkavat tunne-elämän häiriöt ovat lapsen tunnesäätelyyn liittyviä häiriöitä, joissa painottuvat ahdistuneisuus- ja pelko-oireet. 

Tähän ryhmään kuuluvat seuraavat diagnoosit:

  • F93.0 Lapsuuden eroahdistushäiriö
  • F93.1 Lapsuuden pelko- ja ahdistushäiriö
  • F93.2 Lapsuuden sosiaalinen ahdistushäiriö
  • F93.3 Sisaruskateushäiriö
  • F93.80 Lapsuuden yleistynyt ahdistushäiriö  

Lisäksi ryhmään kuuluvat diagnoosit

  • F92.8 Muu samanaikainen käytös- ja tunnehäiriö
  • F92.9 Määrittämätön samanaikainen käytös- ja tunnehäiriö

Kriteerit

Häiriön kulku ja ennuste 

Pienten lasten tunne-elämän häiriöt liittyvät tavallisesti varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen puutteisiin. Niiden taustalla voi kuitenkin olla myös biologisia sekä muita ympäristötekijöitä.

Lapsuudessa alkavat tunne-elämän häiriöt muistuttavat monelta osin ryhmään F40–48 kuuluvia neuroottisia, stressiin liittyviä ja somatoformisia eli elimellisoireisia häiriöitä. Näitä ovat esimerkiksi yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko 

Lapsuudessa alkavat tunne-elämän häiriöt eivät kuitenkaan automaattisesti jatku aikuisiällä neuroottisina häiriöinä. Ne voidaan ennemminkin nähdä normaalin kehityksen äärimuotoina.

Pääosa lapsista, joilla on tunne-elämän häiriöitä, kasvaa normaaleiksi aikuisiksi. Lapsuuden tunne-elämän häiriöiden ennuste nähdään parempana kuin neuroottisten häiriöiden.

Omahoito ja hoito 

Lasten tunne-elämän häiriöiden hoidossa painottuvat psykologiset hoidot eli lääkkeettömät interventiot, jotka kohdistetaan käyttäytymiseen, psyykkisiin toimintoihin tai ympäristöön.

Vanhemmuustaito-ohjauksella sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuksen ohjaamisella voidaan tukea lapsen normaalia kehitystä. Myös yksilö- tai perheterapiaa voidaan hyödyntää.  

Lääkehoito ei tunne-elämän häiriöiden hoidossa ole ensisijaista, mutta siitäkin saattaa olla hyötyä.  

Oheissairauksien asianmukainen hoito on tärkeää.

Lasten tunne-elämän häiriöt nousevat tavallisesti esiin kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa tai neuvolassa. Niitä myös hoidetaan pääasiassa koulussa, neuvolassa tai terveysasemalla.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös