Siirry pääsisältöön

Perustietoa peloista

Pelko on luonnollinen reaktio uhkaavaan tilanteeseen. Sen tarkoituksena on varoittaa ihmistä vaarasta.

Apua kannattaa hakea, jos pelko alkaa rajoittaa elämää ja heikentää elämänlaatua. 

Mitä pelot ovat? 

Pelot ovat kohtuuttomalta tuntuvia tiettyihin asioihin tai tilanteisiin liittyviä voimakkaita tunnereaktioita. Erilaiset pelot ovat melko yleisiä.    

Yleisiä pelkojen kohteita ovat sosiaaliset tilanteet, julkiset, ahtaat ja korkeat paikat, lentokoneella matkustaminen, veren näkeminen sekä hyönteiset ja muut eläimet. 

Vakavat ja pitkittyneet pelkotilat voivat liittyä vakavampiin psykiatrisiin häiriöihin tai liialliseen päihteiden käyttöön. 

Miksi ihminen pelkää? 

Jos ihminen esimerkiksi näkee metsässä käärmeen, kehon kuuluukin tuottaa tilanteessa pelkoreaktio. Kun tilanne on ohi, pelko usein unohtuu eikä synny pidempiaikaista käärmepelkoa. 

Toisilla pelkoreaktio kuitenkin jää päälle. Keho on jatkuvasti hälytystilassa. Silloin puhutaan varsinaisista pelko-oireista. 

Liiallisessa pelossa ihmisen aivot ovat ikään kuin huijattuja tuottamaan pelkoreaktio tilanteessa, jossa se ei ole tarpeen. 

Mikä auttaa voimakkaisiin pelkoihin? 

Ihminen, joka kärsii voimakkaista peloista, pyrkii yleensä kaikin tavoin välttämään pelkoja aiheuttavia asioita tai tilanteita. Tällöin pelot usein huomaamatta voimistuvat ja alkavat vähitellen rajoittaa elämää yhä enemmän. 

Tehokkain tapa päästä eroon peloista on vähittäinen itsensä altistaminen pelon kohteelle. Menetelmällä voidaan saada tuloksia lyhyessäkin ajassa. 

Altistuksessa ihminen oppii vähitellen kontrolloimaan pelkoaan. Hän oppii pikkuhiljaa luottamaan siihen, että selviytyy tilanteesta. 

Altistus voi tuntua ahdistavalta, mutta se on turvallista, kun edetään pienin askelin. Tarvittaessa voi pyytää apua ammattilaiselta. 

Kun pelätty asia kohdataan tarpeeksi monta kertaa, aivot ja keho oppivat vähitellen huomaamaan, ettei mitään pelättävää olekaan. Altistuksessa siis opitaan pois liiallisesta pelkoreaktiosta. 

Milloin ja mistä apua?

Apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimavarat, omahoidolliset ohjeet ja läheisten tuki ei riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee. Yleensä pyritään myös löytämään yhdessä uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

  • terveyskeskuksesta
  • koulu- tai opiskeluterveydenhuollosta
  • työterveyshuollosta

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia.

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös