Siirry pääsisältöön

Haasteet sosiaalisissa tilanteissa ja kaverisuhteissa

Uusien ystävien löytäminen, kaverisuhteiden ylläpito ja riitojen ratkominen voi olla vaikeaa. Ihmissuhdetaitoja voi oppia.

Ihmissuhteet ovat harvoin ongelmattomia. Muihin tutustuminen ja kavereiden löytäminen on usein vaikeaa. Muiden kanssa tulee myös joskus riitoja ja erimielisyyksiä, joiden käsittely voi olla hankalaa.  

Tavallisia haasteita ihmissuhteissa 

Epävarmuus siitä, mikä on itselle tärkeää 

Aina ei ole helppo tietää, mikä on itselle tärkeää. Silloin voi olla hankala myös löytää omanlaisia ystäviä ja pitää huolta ihmissuhteista.  

Omista tarpeista huolehtiminen ja itsensä puolustaminen voi olla vaikeaa, jos ei tiedä, millaista toimintaa arvostaa. 

Sosiaalisten taitojen haasteet 

Monilla on vaikeuksia muodostaa ja ylläpitää kaverisuhteita sekä toimia haastavissa tilanteissa.  

Ystävystyminen ei riipu pelkästään itsestä. Sosiaalisia taitoja ja erilaisia tapoja toimia tilanteissa voi kuitenkin harjoitella. 

Ajatuksiin juuttuminen 

Joskus voi juuttua liikaa oman mielen luomiin lannistaviin ajatuksiin tai uhkakuviin. Silloin voi olla hankala lähestyä muita tai ratkoa ongelmatilanteita. 

Vaikeus käsitellä tunteita 

Jos omat tunteet tuntuvat hankalilta tai epäselviltä, voi sosiaalisissa tilanteissa olla vaikeaa keskittyä. Tunteet voivat houkutella poistumaan paikalta tai välttämään sosiaalisia tilanteita. 

Ympäristön esteet 

Joskus ystävyyssuhteiden muodostamisessa on myös ulkoisia esteitä. Joku saattaa esimerkiksi asua kaukana muista ikäisistään. Myös kiusatuksi joutuminen voi olla este. 

Kelpaanko tällaisena kuin olen? 

Ihmisillä on yleensä tarve kuulua joukkoon ja kokea tulevansa hyväksytyksi. Siksi kokemus yksinäisyydestä, torjutuksi tulemisesta tai ulkopuolisuudesta tuntuu pahalta. 

Ikävät kokemukset ihmissuhteissa eivät määrittele sinun arvoasi. Et myöskään ole ainoa: moni kokee samoin. 

Itsekritiikki ja vertailu voi lamaannuttaa 

Moni on itse itsensä pahin kriitikko. Oma mieli voi keksiä lukemattomia erilaisia syitä, miksi ei olisi riittävä sellaisena kuin on. 

Sosiaalinen media ei helpota tilannetta. Käsitys muiden elämästä vääristyy helposti, kun siitä näkee vain tarkasti valittuja paloja. 

Mitä haasteille voi tehdä? 

Kaverisuhteiden haasteiden omahoito-ohjelmasta saat työkaluja omien haasteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. 

Ohjelma sisältää vinkkejä ja harjoituksia muun muassa 

 • omien haasteiden tunnistamiseen 
 • huomion suuntaamiseen kulloinkin tärkeisiin asioihin 
 • hankalien ajatusten otteesta irtaantumiseen 
 • uusien näkökulmien löytämiseen 
 • vaikeiden tunteiden käsittelyyn 
 • erilaisten pulmatilanteiden käsittelyyn 

Muista, että et ole koskaan yksin vastuussa hankalista sosiaalisista tilanteista. Vuorovaikutukseen tarvitaan vähintään kaksi ihmistä. 

Seuraavalla videolla (0:47) yksi nuori kertoo, miten hän pyrkii ratkomaan ristiriitoja. Katso video, ja pohdi, millä tavalla sinusta tuntuisi hyvältä toimia riitatilanteessa.

Harjoitus

Omat ihmissuhteeni

Tämän harjoituken avulla hahmotat, minkälaisia ihmissuhteita elämässäsi on ja minkälaisia toiveita sinulla on niiden suhteen.

 1. Pohdi, ketä lähipiiriisi kuuluu ja miksi. Voit arvioida, kuka on sinulle läheinen ja kenen taas toivoisit olevan läheisempi.
 2. Piirrä ympyrä esim. paperille tai puhelimeen. Se ympyrä edustaa sinua.
 3. Piirrä toinen ympyrä sen ympärille. Laita tähän ympyrään ne ihmiset joihin luotat ja jotka ovat sinulle läheisimpiä.
 4. Piirrä kolmas ympyrä muiden ympärille. Tähän laitetaan ihmiset joiden kanssa vietät aikaa silloin tällöin.

Kun olet sijoittanut ihmisiä ympyröihin, pohdi seuraavaa:

 • Onko siellä joku, kenen kanssa haluaisit olla läheisempi?
 • Kaipaisitko sinne lisää läheisiä?
 • Millaisia askelia voisit ottaa muutoksen eteen?

Mistä ja milloin apua?

Apua kannattaa hakea silloin, kun pohdit, tarvitsetko sitä. Alta löydät erilaisia tapoja hakea apua. 

Kerro olostasi  

Vaikka asian puheeksi ottaminen tuntuisikin vaikealta ja turhalta, kannattaa pahasta olosta puhua turvalliselle aikuiselle tai hyvälle ystävälle. 

Kun kertoo tilanteestaan, ei ole enää yksin vaikeassa tilanteessa. Tällöin omat ajatukset ja tunteet usein myös selkiytyvät. 

Hyödynnä Mielenterveystaloa 

Apua saa myös Mielenterveystalon omahoito-ohjelmista. Voit käydä niitä läpi joko yksin tai yhdessä läheisen tai ammattilaisen kanssa. Sivun lopusta löydät sinua ehkä kiinnostavia sisältöjä. 

Yli 16-vuotiaille on tarjolla myös nettiterapiaa. Sitä varten tarvitaan lääkärin lähete. 

Ammattilaisen apu 

Ammattilaisen apu on tarpeen etenkin silloin, jos omat voimat, omahoito ja läheisten tuki eivät riitä. Ammattilainen kuuntelee ja tukee sinua. Yleensä pyritte yhdessä löytämään uusia näkökulmia ja keinoja hankalan tilanteen käsittelyyn. 

Apua voi hakea esimerkiksi 

 • terveydenhoitajalta 
 • koulukuraattorilta 
 • koulupsykologilta 
 • nuorisoasemalta 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapia

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös